sábado, 17 de marzo de 2018

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados


O Pleno do Congreso dos Deputados da próxima semana debaterá o martes 20, a partir das 9.00 horas, a toma en consideración da Proposición de Lei impulsada polos grupos parlamentarios de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea; de Esquerra Republicana, do PNV e Mixto para a modificación da lei de amnistía.

Os grupos propoñentes entenden que a lei de amnistía, de 1977, impide "a investigación e o axuizamento dos crimes contra a humanidade cometidos polo réxime ditatorial franquista e todo iso en consonancia co disposto respecto diso polo Dereito Internacional dos Dereitos Humanos e o Dereito Internacional Humanitario", e propoñen por iso o seu a adición dun novo parágrafo ao articulado para garantir que non menoscabe a investigación de delitos de xenocidio, lesa humanidade, delitos de guerra ou violacións de dereitos humanos.

Doutra banda, someterase ao primeiro debate en Pleno a proposición de lei rexistrada polo Grupo Vasco ( EAJ-PNV) relativa ao control político das Cortes Xerais dos actos e omisións do Goberno e o Goberno en funcións. Con esta Proposición de Lei preténdese que "todos os actos e omisións do Goberno, mesmo do que estea en funcións, están sometidos ao control político das Cortes Xerais", pois segundo a lexislación actual "só un Goberno que ten a confianza da Cámara responde solidariamente ante a mesma", derivándose diso que un Goberno que non a recibiu en forma de investidura (conforme ao artigo 99 da Constitución), non é controlable polo lexislativo. Por iso, o Grupo Parlamentario Vasco entende que "non pode sosterse que mentres non se produza a investidura o Goberno en funcións, a Administración por el dirixida e todo o Sector Público estarán excluídos de control parlamentario. Tal proposición atoparíase en aberta vulneración do artigo 66 en relación co artigo 103 da Constitución".

O Pleno tamén debaterá o martes dúas Proposicións non de Lei presentadas polo Grupo Parlamentario Popular sobre o incremento da idade para contraer matrimonio, e outra de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para instar o Goberno a celebrar un debate sobre o estado da Nación. Con esta iniciativa non lexislativa, o Grupo Popular insta o Goberno a "levar a cabo as modificacións legais pertinentes co fin de elevar a idade mínima para contraer matrimonio, de acordo co artigo 12 da Constitución española e as recomendacións da Organización de Nacións Unidas", que aconsellan elevar dita idade aos 18 anos.

Doutra banda, Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea insta o Goberno a solicitar a convocatoria e celebración dun debate de política xeral sobre o estado da Nación durante ocuarto período de sesións da presente Lexislatura.

Por último, debaterase e votará a moción consecuencia da interpelación urxente formulada este mércores polo Grupo Socialista ao ministro de de Educación, Cultura e Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, sobre o modelo educativo do Goberno. O mércores, a partir das 9.00 horas, renovarase o Pleno coas preguntas e as interpelacións urxentes da sesión de control ao Goberno.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta