sábado, 10 de marzo de 2018

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados


O Pleno do Congreso da próxima semana comezará o martes ás 15.00 horas co debate de totalidade da proposta de reforma da Lei Orgánica 8/1981, do 30 de decembro, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, "para a eliminación do aforamento dos deputados e deputadas do Parlamento e do presidente e conselleiros do Goberno".

O Parlamento cántabro "considera que é necesario modificar o Estatuto de Autonomía para Cantabria, co fin de eliminar a prerrogativa do foro procesual especial para que todos os cidadáns de Cantabria sexan xulgados polos xuíces ou tribunais predeterminados pola Lei".

Por outra banda, o martes 13 de marzo o Pleno debaterá a toma en consideración da Proposición de Lei presentada polo Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, pola que se modifica a Lei Orgánica do Código penal, para " despenalizar as inxurias á Coroa e as ultraxes a España".
Os promotores da iniciativa consideran que "o Estado español debería superar estas censuras que tipifican como delitos a queima de bandeiras ou a inxuria a Coroa desde un concepto de sacralización da imaxe do rei e da súa familia" xa que "estas actuacións, máis aló das consideracións éticas, morais ou políticas que teña cada cal, non debesen figurar no Código penal español, pois deberían ser consideradas como mostras da liberdade de expresión contemplada como dereito fundamental na Constitución española".
Proposicións non de Lei e mocións
Así mesmo, o martes a Cámara Baixa debaterá proposicións non de lei do Grupo Parlamentario Popular e do Grupo Parlamentario Socialista. Os populares defenderán o impulso de medidas para garantir a veracidade das informacións que circulan "por servizos conectados a Internet e evitar inxerencias que poñan en perigo a estabilidade institucional en España".
Neste sentido, o Grupo Parlamentario Popular asegura a necesidade de "introducir nas capacidades dos Servizos encargados da Seguridade Pública sistemas de vixilancia, monitoraxe, mitigación e resposta ante accións estranxeiras que fosen identificadas como destinadas a cuestionar e debilitar a confianza nas institucións públicas e, en xeral, nos valores democráticos". Ademais, esta iniciativa pretende promover "a colaboración, a cooperación e a procura dun acordo internacional contra a desinformación como ameaza global sobre os sistemas democráticos, especificamente se se trata dunha ameaza xestionada por actores estranxeiros con intencións hostís, prestando especial atención a que eses acordos inclúan medidas específicas para protexer escenarios sensibles como os procesos electorais democráticos", entre outras
accións.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta

O Pleno tamén votará a Proposición non de Lei presentada polo Grupo Parlamentario Socialista relativa a recuperar o Pacto de Toledo "como expresión de consenso político e o diálogo social co fin de acordar as medidas que permitan asegurar pensións dignas e fortalecer a viabilidade do sistema público de pensións", respectivamente.
Por último, o Congreso debaterá as mocións de Cidadáns sobre as políticas do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente para reverter o proceso de despoboamento en España; de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea interpelará ao Goberno sobre o cumprimento por España do ditame do Comité de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais do 20 de xuño de 2017 sobre o dereito á vivenda e do Grupo Socialista instará o Executivo sobre a situación do Sistema Español de Ciencia e Innovación.
Mércores 14 e xoves 15O mércores 14 de marzo renovarase o Pleno a partir das 9.00 horas coa comparecencia do presidente do Goberno, Mariano Rajoy, para informar sobre as pensións e a sesión de control ao Executivo, con preguntas e interpelacións urxentes.

O xoves, tamén a partir das 9,00 horas, celebrarase o debate de totalidade da proposta de modificación da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, sobre a mellora da xustiza universal que presentou o Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, á que o Grupo Popular presentou un texto alternativo.


Por último, debateranse os textos alternativos presentados polos Grupos Popular e de Cidadáns á Proposición de Lei Orgánica de reforma da Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal que presentou o Grupo Parlamentario Vasco ( EAJ-PNV).