viernes, 9 de marzo de 2018

Aprobado o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021


Esta mañá o Consello de Ministros, a iniciativa do ministro de Fomento Íñigo de la Serna,  aprobou un Real Decreto polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, cuxas axudas se poderán conceder con efectos desde o 1 de xaneiro de 2018, garantindo a solución de continuidade entre plans. 

O Plan Estatal  e de Vivenda 2018-2021 foi elaborado coa participación das Comunidades Autónomas, Ceuta e Melilla, a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e as asociacións, axentes e profesionais do sector. Trátase, por tanto, dun Plan cun elevado nivel de consenso.

Este Plan, como os anteriores, será xestionado polas Comunidades Autónomas e as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla. Para ese efecto asinaranse convenios de colaboración con cada administración autonómica para a súa execución. 

O novo Plan de Vivenda recolle axudas ao aluguer, ás persoas en situación de desafiuzamento da súa vivenda habitual, á promoción de vivendas para aluguer, á rehabilitación e rexeneración urbana e rural, aos mozos para adquisición de vivenda en municipios de menos de 5.000 habitantes e á promoción de vivendas para persoas maiores ou persoas con discapacidade. 

O Plan Estatal de Fomento do Aluguer de Vivendas, a Rehabilitación Edificatoria e a Rexeneración e Renovación Urbana 2013-2016 foi prorrogado polo Real Decreto 637/2016, do 9 de decembro, durante o exercicio 2017.

Desde o GPP, nosa portavoz de Vivenda do Ana Zurita, puxo en valor o novo Plan de Vivenda 2018-2021 facendo fincapé en que se trata do Plan “máis social da historia”, que inclúe novas axudas ao aluguer e á compra de vivenda e que amplía a oferta de pisos en aluguer a prezos alcanzables.

Destacou unha serie de cifras que axudan a entender mellor o impacto e a magnitude social da nova normativa: “Estímase que entregue máis de 500.000 axudas, e que poida crear máis de 60.000 postos de traballo”.

Este Plan de Vivenda, explicou Zurita, desenvolve dous conceptos fundamentais, como son o aluguer e a rehabilitación, cun factor común: as persoas. “Este Plan é un plan de consenso”, remarcou, recollendo “a maioría das achegas das comunidades autónomas e contemplando, por primeira vez, o acceso ás axudas á vivenda con carácter preferente para as mulleres vítimas de violencia de xénero -una das medidas contempladas no recente Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero-, ou para aquelas familias entre cuxos membros figuren persoas con discapacidade”.
“Falamos dun plan cun altísimo contido social, pois seis dos nove programas sobre os que se articula están exclusivamente destinados a axudas ao aluguer para persoas con dificultades económicas atendendo a diversas circunstancias e a diversos graos de vulnerabilidade”, detallou, pretendendo así “dar resposta á demanda de vivenda de aluguer en España e favorecer a regulación dos prezos mediante o incremento da oferta a prezos accesibles”.

Outra das novas medidas deste Plan, destacou Zurita, é “a posta a disposición de vivendas desocupadas das entidades de crédito ou doutros propietarios que teñen vivenda, a fin de que as comunidades poidan alugalas a familias que se atopen en situación de desafiuzamento, xa sexa por execución hipotecase ou aluguer”. “O 80% do custo destes alugueres correrá a cargo do Ministerio de Fomento”, precisou, “e o 20% a cargo das comunidades”.


A destacar tamén os programas especiais de axuda á Vivenda Nova e de axuda á vivenda para maiores, citou, destacando que “o Goberno é consciente de que para moitos novos é importante ter unha vivenda en propiedade que mellore as súas expectativas de futuro”, por iso é polo que resaltase outra das axudas contidas no devandito plan: a axuda de 10.800 euros á entrada para a compra de vivenda que, xunto coas axudas específicas á vivenda en municipios de menos de 5.000 habitantes, enmárcase na Estratexia Nacional fronte ao reto demográfico.

“Celebramos que as axudas do Plan poidan ter carácter retroactivo desde o 1 de xaneiro, co que unha vez asinados os Convenios coas comunidades poñeranse en marcha todos os programas de aluguer e de rehabilitación que contemplan, tamén por primeira vez, o acceso ás axudas de vivenda unifamiliar, vivenda rural e vivendas independentes de edificios comunitarios co obxectivo de que as medidas do Plan poidan chegar a un maior número de familias e de que haxa unha maior concienciación da rehabilitación con criterios de eficiencia enerxética dos nosos núcleos urbanos e rurais”, remarcou.


http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2018/refc20180309e_1.pdf

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta