lunes, 12 de marzo de 2018

Adxudicadas as obras do proxecto de construción da estación de alta velocidade de Sanabria, da LAV Madrid-Galicia


Informa hoxe Adif Alta Velocidade que aprobou a adxudicación do contrato de obras do proxecto de construción da estación de alta velocidade de Sanabria (Zamora), inscrita no tramo Cernadilla-Pedralba de la Pradería do Corredor Norte-Noroeste de alta velocidade ferroviaria.
O contrato, cuxo importe ascende a 4.009.940 euros (IVE incluído), foi adxudicado á UTE COPISA-EASA , e conta cun prazo de execución de 9 meses.
Reitera Adif -AV que as obras do tramo Zamora-Pedralba de la Pradería, da LAV Madrid-Galicia, concluirán, como se comprometeu , a finais de 2018, data na que comezará a fase de probas.
Pola súa banda, as obras de construción da estación de alta velocidade de Sanabria non afectan a estes prazos, xa que unha liña pódese poñer en servizo mentres se continúa traballando para finalizar as obras da estación.
A estación construirase na localidade de Otero de Sanabria , no termo municipal de Palacios de Sanabria, e o acceso realizarase a través dun novo viario de conexión coa estrada nacional N-525, que á súa vez enlaza coa autovía das Rías Baixas (A-52).
O proxecto comprende a execución das seguintes actuacións:
- A construción dun novo tramo de 160 m de lonxitude que conecte o viario de acceso ao PAET (Posto de Adiantamento e Estacionamento de Trens) coa urbanización da estación.
- O novo edificio de viaxeiros.
- A urbanización da estación: praza de acceso e áreas peonís.
- Aparcadoiro en superficie.
- Pasarela de conexión entre plataformas, escaleiras e rampla.
- Plataformas (soleira, pavimentos e pezas de bordo).
- Revexetación de taludes e restauración do ámbito de actuación.
- Marquesiñas e mobiliario de plataformas.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta