jueves, 8 de marzo de 2018

Adif Alta Velocidade inicia a fase de montaxe de vía no tramo Zamora- Pedralba, da LAV Madrid-Galicia.


Informa hoxe Adif Alta Velocidade que iniciou a provisión de carril na base de montaxe de La Hiniesta (Zamora), o que supón o comezo da fase de montaxe de vía do tramo Zamora- Pedralba, na Liña de Alta Velocidade ( LAV) Madrid-Galicia, pertencente ao Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidade.
Exemplo de montaxe de vía

Ademais, nos próximos días tamén está previsto o inicio do estendido do leito de balasto sobre a nova plataforma de alta velocidade, de tal maneira que, unha vez amoreado suficiente carril, a colocación das vías iníciese a partir do mes de abril.
O ritmo de subministración de carril está programado a razón de tres trens carrileiros semanais, con capacidade para 30 barras de 270 m de lonxitude cada unha. En total, precísanse 26.000 toneladas de carril para o tramo Zamora-Pedralba en vía dobre, que se recibirán mediante 54 trens carrileiros (1.600 barras en total).
Os trens carrileiros entrarán na Base de Montaxe de La Hiniesta en horario nocturno para non alterar o servizo ferroviario da liña convencional Zamora-Ourense. O carril descargarase durante o día mediante os novos pórticos recentemente instalados na devandita Base. Alí, serán amoreados na laxa de formigón armado construída para o efecto.

A instalación permitirá a montaxe de vía para o 111 km de trazado de alta velocidade entre Zamora e Pedralba de la Pradería.
Base de Montaxe de La Hiniesta
A Base de Montaxe localízase no termo municipal de La Hiniesta (Zamora), nun punto de confluencia da nova LAV e a liña convencional Zamora-Ourense en servizo.
É o enclave loxístico onde se van a amorear os carrís, travesas, aparellos de vías e o balasto necesarios para a montaxe de vía do tramo Zamora- Pedralba.
A instalación está deseñada para nove vías sobre baslasto de ancho estándar (1.435 mm) e dúas vías sobre balasto de ancho convencional (1.668 mm). Ademais, conta con dúas vías estuchadas na laxa de transferencia, unha vía de cada ancho, así como unha vía máis de ancho estándar no interior da nave de mantemento de material móbil.
Unha vez posto en servizo o tramo Zamora- Pedralba, a instalación de La Hiniesta empregarase como base de mantemento da nova LAV.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta