martes, 9 de enero de 2018

Rajoy : "España crece porque é capaz de vender os seus produtos ao resto do mundo e xa non depende do endebedamento exterior"

Esta mañá en Madrid, o presidente do Goberno, Mariano Rajoy inaugurou en Madrid o VIII Foro Spain Investors e na súa intervención, lembrou que en 2018 a Constitución Española cumpre 40 anos e que o ocorrido en España desde a súa aprobación, tanto no plano político como no económico, "non pode cualificarse máis que como un éxito rotundo".


Grazas a esa profunda transformación, sinalou, hoxe España é a décimo cuarta economía mundial e a cuarta economía da zona euro, o décimo sexto exportador de bens do mundo, o terceiro destino turístico mundial e un dos "destinos máis atractivos para o investimento". Ademais, Rajoy engadiu que "España é un dos países con mellores infraestruturas", tanto tradicionais (alta velocidade, estradas, portos e aeroportos) como dixitais (25,7 millóns de usuarios teñen fibra óptica).

Falou tamén da "crise económica sen precedentes" que viviu España entre 2009 e 2013. Segundo asegurou , neses catro anos perdeuse o 10% do Produto Interior Bruto (PIB) e a taxa de paro superou o 26% ao destruírse 3,8 millóns de postos de traballo.

"Hoxe España crece de forma forte, equilibrada e sustentable, faio sobre fundamentos sólidos, crea emprego de forma intensiva, recuperou a súa competitividade e as súas perspectivas de futuro son moi prometedoras", asegurou.

Despois de explicar que "iso se debeu a unha acumulación insustentable de desequilibrios" -déficit público, déficit exterior, inflación e perda de competitividade-, Mariano Rajoy destacou que a situación logrou reverterse grazas ás reformas emprendidas polo Goberno e ao "esforzo de toda a sociedade española".

Respecto diso, agregou que "España pechou 2017 cun crecemento estimado do 3,1%, prácticamente o dobre que a zona euro", e creáronse 611.000 novos postos de traballo. Estes datos permitiron recuperar "o nivel de renda previo á crise" e "as dúas terceiras partes do emprego destruído".

Subliñou que o ano 2017 foi o "cuarto ano consecutivo de crecemento, creación de emprego e superávit externo", unha combinación que nunca se deu no modelo de crecemento de España. A recuperación da competitividade permitiu así terminar 2017 "encadeando catro anos de superávit corrente",dixo.

Indicou que, "crecemento e creación de emprego van da man da recuperación da competitividade". Así mesmo, engadiu que na actualidade "España crece porque é capaz de vender os seus produtos ao resto do mundo e xa non depende do endebedamento exterior".

Por todo iso, o presidente do Goberno afirmou que son moitos os indicadores que "falan do bo estado de saúde da economía española". Por exemplo, mantense a confianza dos axentes económicos; o investimento en bens de equipo mostra un comportamento moi dinámico, e a recuperación chegou ao sector da construción, polo que se está normalizando o mercado inmobiliario.

Neste sentido, Rajoy destacou que "exportamos un terzo do noso PIB, cifra que en Europa só alcanza Alemaña".


O presidente Rajoy defendeu que "a recuperación da competitividade e o protagonismo do noso sector exterior" é o que "dá garantías de sustentabilidade ao noso crecemento e o que permitirá que continuemos avanzando no aumento dos nosos niveis de renda, produtividade, salarios e, en definitiva, na mellora do noso benestar".


Tras explicar que as claves do cambio foron a estabilidade orzamentaria e as reformas, Mariano Rajoy afirmou que o Goberno "está a traballar para aprobar os Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018", para o que é necesario "alcanzar pactos con outras forzas políticas nun exercicio de responsabilidade democrática".

En definitiva, sostivo que, "a recuperación da economía española está consolidada e as súas perspectivas de crecemento son boas no medio prazo". Así o ratificou tamén o Fondo Monetario Internacional ao estimar que, "entre as economías máis desenvolvidas do mundo, España será a que máis creza en 2017 e 2018".

O presidente Rajoy manifestou que, a medio prazo, as previsións do Goberno apuntan a un crecemento medio do 2,5% ata 2020, unha redución da taxa de paro ata o 11% e alcanzar o equilibrio orzamentario en dous anos, "cunha débeda pública en torno ao 91% do PIB e mantendo o superávit por conta corrente en torno ao 2% do PIB".

Polo que se refire ás reformas, o presidente sinalou que é necesario "seguir adoptando medidas" para garantir que España "siga sendo unha economía aberta ao exterior, competitiva, produtiva e con capacidade de adaptación a unha contorna cambiante". Para iso, o Executivo intensificará en 2018 os esforzos en ámbitos como a formación dos traballadores, as políticas activas de emprego, a I+D+i, a dixitalización e a eliminación das trabas administrativas.