lunes, 27 de noviembre de 2017

ADIF inicia obras de mellora da accesibilidade na estación de O Barco de Valdeorras


Informa hoxe Adif que iniciou unhas obras de mellora da accesibilidade na estación de O Barco de Valdeorras, pertencente á liña de ancho convencional Palencia-A Coruña.

O obxectivo desta actuación é mellorar a explotación da estación e incrementar a calidade do servizo aos usuarios.

Os traballos van desenvolver en dúas fases: na primeira fase estará de baixa para a circulación a vía 1, co fin de efectuar os traballos de elevación da plataforma principal, o bordo da plataforma central e a instalación dun paso peonil entre plataformas sobre vía (lado León) de caucho antiescorregadizo (tipo strail).

Na segunda fase darase de baixa para a circulación a vía 2, para efectuar os traballos de recrecido da plataforma central. En todo momento quedará garantido o paso de viaxeiros á plataforma 2 mediante un paso strail: na fase 1 utilizarase o xa existente no lado Monforte e na fase 2 utilizarase o instalado na fase 1 (lado León).

Os traballos supoñen un investimento de 132.458 euros (IVE incluído) e contan cun prazo de execución aproximado de dous meses.

Traballos proxectados:

As obras previstas inclúen as seguintes tarefas:

 - Desmonte de farois, mobiliario e sinalización para o seu posterior recolocación.

 - Elevación de plataformas mediante muretes de formigón armado, recheo de zahorra, soleira de formigón e acabados en cuarzo puído cor vermella.

 - Colocación de sinalización horizontal en plataformas mediante banda cerámica amarela e lousa rugosa de botóns.

 - Instalación de paso de caucho tipo strail para conexión entre plataformas (lado León).

- Colocación de varandas de dobre pasamanos en ramplas de acceso a plataforma principal.

- Nova instalación eléctrica para a iluminación de plataformas.

- Colocación de luminarias de baixo consumo ( LED), de maior eficiencia enerxética, na plataforma segunda.

- Substitución do canlón da marquesiña da plataforma segunda.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta