domingo, 24 de septiembre de 2017

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados

O Pleno da próxima semana comezará o martes, ás 15 horas, co debate de toma en consideración da Proposición de Lei, de Cidadáns, para garantir a independencia dos nomeamentos nos organismos reguladores. Cidadáns pretende evitar así que os nomeamentos baséense en criterios de confianza política incompatibles coa independencia esixida e garantir que estes posúan a capacidade necesaria para o exercicio de altas funcións administrativas.  

Ese mesmo día, debaterase unha proposición non de lei presentada polo Grupo Vasco sobre a prohibición de campañas publicitarias con lemas 'sen IVE'. A xuízo do grupo proponente ditas campañas fan "un fraco favor ao funcionamento transparente da economía e fomentan valores que pouco teñen que ver coa solidariedade e a honradez". 

Por último, o martes debaterase a moción consecuencia de interpelación urxente, do Grupo Socialista, sobre o balance da política educativa e as perspectivas para o inicio do presente curso (2017-2018).

O mércores a sesión comezará ás 09.00 horas coa Sesión de Control no que os deputados formulasen as súas preguntas ao Goberno. Ademais, debateranse as interpelacións urxentes, de PDCat, e a do Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre a situación en Cataluña. 

O xoves renovarase o debate, ás 09.00 horas, coa proposta de modificación da Lei do Tribunal Xurado para garantir a participación das persoas con discapacidade sen exclusións nos xurados, a fin de asegurar a súa participación plena e efectiva na sociedade. 

Ao tratarse dun cambio en Lei Orgánica, a normativa terá que superar unha votación por maioría absoluta. Se obtén polo menos 176 votos, o texto continuará a tramitación no Senado.

Tamén o xoves, debaterase o ditame da Comisión do Estatuto dos Deputados sobre declaración de actividades dos mesmos. 

A continuación, trataranse as emendas á Proposición de Lei sobre establecemento dunha prestación de ingresos mínimos no ámbito de protección da Seguridade Social. Esta iniciativa quere responder á esixencia social, cívica e democrática de protexer ás persoas con escasa ou ningunha cobertura social pública. 

Posteriormente debaterase o acordo da Comisión de Igualdade, en relación ao informe da Subcomisión para un Pacto de Estado en Materia de Violencia de Xénero.

Por último, o Pleno debaterá e votará a creación de dúas comisións de investigación sobre o mesmo tema que se unificarán nunha soa se finalmente saen adiante. Ambas, propostas polo Grupo Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea e Mixto, versan sobre as causas do accidente ferroviario do Alvia ocorrido en Santiago de Compostela o 24 de xullo de 2013 e o sistema de seguridade.

Neste punto intervirei para fixar a posición do Grupo Parlamentario Popular.