En agosto sube o paro rexistrado en España e baixa en Galicia e Ourense

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) difunde hoxe os datos oficiais de paro rexistrado correspondentes ao mes de agosto de 2017.

Son os seguintes:

Ourense:

Baixa o paro rexistrado en agosto en relación co mes anterior en 131 persoas, un – 0,63 %.

A nivel interanual, isto é, con respecto a agosto do ano pasado, 881 persoas saíron en Ourense das listas do paro, o que supón unha caída do desemprego do – 4,11 %. 

O número de parados queda en 20.571, deles 8.777 son homes e 11.794 mulleres, 19.455 son maiores de 25 anos e 1.116 menores.

Por sectores, 978 son da agricultura, 2.438 da industria, 2.012 da construción, 13.114 nos servizos e 2.029 do colectivo sen emprego anterior. 

Galicia:

O paro rexistrado de Galicia baixou en agosto en 746 persoas con respecto a xullo (un – 0,41 %). E a terceira comunidade con máis caída intermensual en termos absolutos. 

O número de parados queda en 181.125, deles 77.524 son homes e 103.601 mulleres, 172.504 son maiores de 25 anos e 8.621 menores. Galicia situáse por primeira vez desde o inicio da crise por debaixo das 190.000 nun mes de agosto.

Por sectores, 6.081 son da agricultura, 20.935 da industria, 17.916 da construción, 119.921 nos servizos e 16.272 do colectivo sen emprego anterior.

A nivel interanual, isto é, con respecto a agosto do ano pasado, 11.920 persoas saíron en Galicia das listas do paro, o que supón unha caída do desemprego do – 6,17 %. 

Neses últimos doce meses o paro descendeu nas principais variables, baixando nas catro provincias e tamén nas sete grandes cidades, así como en todos os sectores, liderando o descenso a construción (-17,56%), a agricultura e a pesca (-10,86%) e a industria (-10,36%).

Tamén caeu o paro nos colectivos prioritarios para a Xunta como son os menores de 30 anos, os parados de longa duración e as mulleres

España:

O número de parados rexistrados nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego Estatal, subiu en agosto en 46.400 persoas (1,39 %) en relación co mes anterior. Nos últimos 8 anos en leste mesmo mes o paro rexistrado había aumentado en 44.063 persoas.

Así, a cifra total de parados rexistrados sitúase en 3.382.324. Alcanza así o seu nivel máis baixo dos últimos 8 anos. En termos desestacionalizados o paro sobe en 11.437 persoas. Nos 12 últimos meses, o paro reduciuse en 315.172 persoas, mantendo un mes máis un alto ritmo anual de redución, que se sitúa en 8,52%.

Durante os 8 primeiros meses do ano o desemprego diminuíu en 302.650 persoas.

Respecto das comunidades autónomas o paro rexistrado baixa en 7, principalmente en Canarias (-850), Cantabria (-831) e Galicia (-746).

Por sectores económicos de procedencia dos traballadores, o paro rexistrado diminúe en Agricultura (-7.044) persoas e en colectivo Sen Emprego Anterior (-3.203). Sobe, con todo, en Industria (7.277), en Construción (7.811) e en Servizos (41.559).

O desemprego entre os homes sitúase en 1.431.435, que supón un descenso do 11,87% (192.878) respecto de agosto de 2016. En canto ao desemprego entre as mulleres, alcanza a cifra de 1.950.889, que representa unha baixada do 5,90% (122.294), en relación co mesmo mes do ano anterior.

O desemprego dos mozos menores de 25 anos diminúe en termos interanuais en 27.071, un 9,5%, por encima da media xeral do 8,5%.

O número de contratos indefinidos crece 9,8% O número de contratos rexistrados durante o mes de agosto foi de 1.536.400. Supón unha subida de 84.611 (5,83%) sobre o mesmo mes de 2016. En canto á contratación indefinida no mes de agosto rexistráronse 115.382 contratos desta modalidade.

Supón un aumento do 9,8% moi por encima do crecemento da contratación temporal do 5,5%. Encadéanse así 43 meses de incremento da contratación indefinida. Hai que destacar que nos oito primeiros meses de 2017 a contratación indefinida entre os menores de 25 anos crece ao 21,1%. 

Os contratos indefinidos do mes de agosto a tempo completo incrementáronse un 10,2% en relación a igual período do ano pasado e é a modalidade que máis crece.

En termos acumulados nos oito meses deste ano, os contratos indefinidos a tempo completo alcanzan un total de 733.474, un 13,43 % máis que en igual período de 2016.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta
Con la tecnología de Blogger.