jueves, 28 de septiembre de 2017

Pedimos agardar á sentencia do accidente de Angrois antes de plantexar unha investigación parlamentaria

No Pleno do Congreso desta mañá  debateuse a creación de dúas comisións de investigación sobre o mesmo tema que se unificarán nunha soa se finalmente saen adiante. Ambas, propostas polo Grupo Socialista, e por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea e Mixto, versan sobre as causas do accidente ferroviario do Alvia ocorrido en Santiago de Compostela o 24 de xullo de 2013 e o sistema de seguridade. 

A  Cámara aprobou crear unha soa comisión se investigación en base a un acordo alcanzado polos dous proponentes. 

Nese debate, intervín en nome do Grupo Parlamentario Popular, para posicionarnos en contra, por unha serie de razóns que son recollidas nesta nota de prensa que difundimos e reproduzo:


congresodiferido.congreso.es:8935/vod/ondemand/video/leg12/12_000400_075/cortes/mp4:12_000400_075_0_17415_608283.mp4/manifest.m3u8

"O deputado do Grupo Popular, Celso Delgado, sinalou este xoves no Pleno do Congreso que non é razoable plantexar a apertura dunha comisión de investigación parlamentaria sobre o accidente ferroviario de Angrois en 2013 nun contexto de plena e intensa actividade xudicial.


Na súa intervención no Pleno do Congreso, o tamén presidente da Comisión de Fomento da Cámara Baixa arrincou a súa intervención cun sentido recordo ás vítimas e familiares do terrible accidente de Angrois, mostrando o respecto e a comprensión da súa formación. 

Delgado pediu que se agarde á conclusión do procedemento xudicial, que fixará feitos e consideracións sobre as causas que conduciron a que se producise este accidente, porque será entón cando, á vista do fallo, este Parlamento deberá plantexar se é procedente a esixencia de hipotéticas responsabilidades políticas.

Está en instrución un procedemento xudicial dirixido a depurar responsabilidades sobre as causas do devandito accidente, remarcou o deputado popular, e nin a investigación, nin a sentenza resultante do procedemento xudicial deben ser condicionadas por unha investigación paralela en sede parlamentaria sobre os mesmos feitos.

Delgado invocou así o criterio seguido polo Parlamento Europeo respecto diso da inoportunidade ou o inadecuado de abrir unha investigación parlamentaria en paralelo a un procedemento xudicial en curso, o mesmo principio invocado hai un ano polo PSOE, a máis diso as constantes apelacións dos socialistas á independencia da Xustiza, antes da súa sorprendente xiro de posición, de 180 graos, e que levou hoxe ao PSOE para desmarcarse deste criterio: Se seguimos o criterio que segue respecto diso o Regulamento do Parlamento Europeo, non se poderían examinar feitos dos que estea a coñecer un órgano xurisdicional ata que conclúa o procedemento, explicou. 

As consecuencias que aduce o Parlamento Europeo a este respecto son as seguintes, segundo debullou Delgado: Produciríase unha contaminación entre dous procesos que deberían estar illados e separados, cando esta contaminación pode provocar consecuencias que afecten a dereitos e garantías de procesos fundamentais.

Na súa intervención, Celso Delgado desmentiu as acusacións de parte da oposición de inactividade e abandono de funcións parlamentaria, pois o poder lexislativo que representa esta Cámara actuou no ámbito das súas competencias con actividades de control e de impulso á acción do Goberno, de estudo e produción normativa sobre a materia ferroviaria. 

Así as cousas, tan só días despois da traxedia ferroviaria celebráronse no Congreso comparecencias -a petición propia-, tanto da ministra de Fomento como de altos cargos do devandito Ministerio e, precisamente, da comparecencia da ministra deriváronse un conxunto de 22 medidas sobre o sector ferroviario, á vez que tamén e por orde de Fomento constituíuse en agosto de 2013 a Comisión técnico-científica para o estudo das melloras no sector ferroviario formada por especialistas independentes que concluíu cun informe en xuño de 2014, e cuxa principal conclusión foi que o sector ferroviario español ten un elevado nivel tecnolóxico e de servizos, e goza dun recoñecido prestixio a nivel mundial.

A todo o anterior hai que sumar unha medida engadida que desmente as acusacións de inactividade pois, a proposta da Comisión de Fomento, acordouse no Congreso a creación dunha Subcomisión de estudo e análise do sistema ferroviario español co obxecto de proceder á elaboración dun informe, aprobado case por unanimidade e cun total de 88 recomendacións, sobre a situación das infraestruturas ferroviarias e as propostas de mellora do sistema ferroviario español en aras a conseguir maior seguridade, prevención, competitividade, cohesión e vertebración territorial.

A primeira conclusión desa Subcomisión foi asumir na súa totalidade o contido do informe da Comisión técnico-científica para o estudo de melloras no sector ferroviario para previr futuros accidentes, detallou, ademais de formularse 17 conclusións en materia de seguridade con tres eixos como guías de actuación en todas as administracións e entidades concernidas: a atención de calidade ás vítimas, a colaboración absoluta coa Xustiza e a intensificación das tarefas de prevención de novos accidentes.

Para dar cumprimento ás recomendacións emitidas pola CIAF, e ás 22 medidas impulsadas desde o Ministerio de Fomento, puxo de manifesto Delgado, tivo lugar unha intensísima actividade normativa para buscar a mellora dos aspectos relativos á regulamentación ferroviaria, destacando a Lei 38/2015, do 29 de setembro, do Sector Ferroviario, que ademais de crear a Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria dedica o título V á seguridade ferroviaria, onde se recolle  un capítulo relativo á investigación de accidentes e incidentes ferroviarios.

Por todo o anteriormente exposto, concluíu Delgado, as causas técnicas do accidente co fin de mellorar a seguridade ferroviaria xa foron determinadas pola CIAF, e nestes instantes a investigación do accidente atópase en mans da Xustiza.

Por tanto, insistiu o deputado popular, corresponde ao devandito xulgado instruír a causa xudicial sen interferencias externas e depurar as responsabilidades penais e civís que legalmente procedan. Esta investigación é independente e o xuíz ten total autonomía para levala a cabo sen ningún tipo de limitación, engadiu Delgado, á vez que fixo fincapé na complexidade da causa: Non estamos ante desidia ou inactividade no órgano instrutor, todo o contrario, o que sucede é que a investigación é intensa e á vez complexa.

A colaboración institucional entre as Cortes Xerais e o Consello Xeral do Poder Xudicial dispón de límites, e debe preservar e garantir en todo caso a independencia xudicial, asegurou Delgado, e mentres tanto, incidiu, o GPP considerou máis oportuna a creación dunha Comisión Non Permanente sobre Seguridade Ferroviaria durante a presente lexislatura para seguir avanzando en materia de seguridade ferroviaria, así como en calquera outra que contribúa á prevención de riscos a través do estudo e análise da accidentabilidad do sector, co obxecto de facer unha análise da sinistralidade ferroviaria para seguir implantando medidas preventivas en materia de seguridade, cuxo alcance se centrará no desenvolvemento das principais conclusións do Informe da Subcomisión de Estudo e Análise do Sistema Ferroviario Español.

Para finalizar, Delgado concluíu que o GPP quere saber a verdade, quere que haxa Xustiza, non ten nada que ocultar, pero pensamos que esta non a imos a obter nunha Cámara partidaria con algunhas posicións como as expresadas, e que poñen en dúbida o noso recto proceder. 

Esperamos e desexamos que sexa a Xustiza quen nos dea as respostas a estas preguntas, porque sentimos con dor o que pasou en Angrois. Todos os que estamos aquí e moi especialmente os galegos"

http://www.gppopular.es/170928-celso-delgado-pp-pide-aguardar-al-fallo-judicial-del-accidente-angrois-plantear-una-investigacion-parlamentaria/


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta