jueves, 14 de septiembre de 2017

O 98,7% das empresas de 10 ou máis empregados dispón de conexión a Internet no primeiro trimestre de 2017 e o 20,4% realizaron vendas mediante comercio electrónico no ano 2016

Difunde hoxe o Instituto Nacional de Estatística (INE) unha enquisa sobre o uso de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC) e do comercio electrónico nas empresas: Ano 2016-Primeiro trimestre de 2017 .
Os principais datos da mesma son:

Uso das TIC en empresas de 10 ou máis empregados

O 98,7% das empresas de 10 ou máis empregados dispón de conexión a Internet no primeiro trimestre de 2017. Destas empresas, o 82,4% usa banda larga móbil para a conexión a Internet. Doutra banda, oito de cada dez empresas con conexión a Internet dispón de sitio/páxina web. Nas de 250 ou máis empregados, esta porcentaxe alcanza o 95,7%.

O 77,1% das empresas utilizan a firma dixital nalgunha comunicación con axentes externos, dous puntos máis que o mesmo trimestre do ano anterior (75,1%). Delas, o 99,0% emprégaa para relacionarse coas Administracións Públicas e o 21,5% para facelo con provedores e clientes. O 87,0% das empresas emprega sistemas internos de seguridade. Os máis usados son a autenticación mediante contrasinal seguro (94,2%) e o backup de datos externo (62,3%). Tres de cada cinco empregados usan computadores con fins empresariais e máis da metade dos empregados usa computadores con conexión a Internet. Durante o primeiro trimestre de 2017, o 82,4% das empresas dispoñen de banda larga móbil e o 95,0% de banda larga fixa (82,9% e 94,9% no mesmo período de 2016, respectivamente).

Tipos de conexión a Internet

O 99,4% das empresas de 10 ou máis empregados con conexión a Internet acceden á rede mediante algunha solución de banda larga (fixa ou móbil).

Para as empresas con banda larga fixa a tecnoloxía máis utilizada é a conexión mediante solucións DSL (69,1%). Con todo, no caso das empresas de 250 ou máis empregados a máis usada son as redes de cable e fibra óptica (81,4%).

Uso de medios sociais

O 49,6% das empresas con conexión a Internet usan algún dos medios sociais por motivos de traballo no primeiro trimestre de 2017. Delas, o 94,4% utilizan redes sociais.

O 92,0% das empresas que usan medios sociais cren que son útiles en maior ou menor medida para desenvolver o seu negocio, fronte ao 91,5% do primeiro trimestre do ano anterior.

Especialistas TIC

O 22,1% de empresas empregan a especialistas en TIC. Destas, o 48,1%, empregan a mulleres especialistas en TIC no primeiro trimestre de 2017. No 4,6% de empresas con especialistas TIC, polo menos a metade destes especialistas son mulleres. O 67,4% das empresas de 250 ou máis empregados con especialistas TIC empregan a mulleres desta especialidade.

Facturación
 Durante o ano 2016 sete de cada oito empresas enviaron facturas a outras empresas ou Administracións Públicas. Destas empresas, o 37,8% fixérono en formato electrónico que permite o seu procesamento informático automático (non inclúe os correos electrónicos, nin os adxuntos en pdf dos mesmos, imaxes, etc.). O ano anterior, este tipo de facturas representaron o 31,2% das facturas enviadas. Por outra banda, o 18,3% das empresas enviaron as súas facturas utilizando só formato papel en 2016, fronte ao 21,5% do ano 2015.

Uso das TIC por comunidades autónomas

 As empresas de 10 ou máis empregados cuxas sedes sociais están situadas en Cataluña, Comunidad de Madrid e Comunitat Valenciana presentan as maiores intensidades no uso das TIC no primeiro trimestre de 2017 1 . Pola súa banda, as empresas da cidade autónoma de Melilla e as comunidades autónomas de Canarias e Castela-A Mancha teñen as menores porcentaxes no uso das tecnoloxías da información.

Comercio electrónico

Vendas mediante comercio electrónico en 2016 

O 20,4% das empresas con 10 ou máis empregados realizaron vendas mediante comercio electrónico no ano 2016. O volume de negocio xerado por estas vendas alcanzou os 228.323,1 millóns de euros, cun aumento do 4,6% respecto de 2015. As ramas de actividade con maior porcentaxe de empresas que realizaron vendas a través de comercio electrónico foron Servizos de aloxamento (87,4%), Alimentación; bebidas; tabaco; téxtil; pezas vestir; coiro e calzado; madeira e cortiza; papel; artes gráficas e reprodución de soportes gravados (29,3%) e Comercio por xunto e polo miúdo e reparación de vehículos a motor e motocicletas (28,6%). 

As vendas a través de comercio electrónico representaron o 16,6% do total de vendas efectuadas polas empresas de 10 ou máis empregados, fronte ao 15,7% do ano anterior. O 15,0% das empresas realizaron vendas mediante comercio electrónico por páxina web ou aplicacións móbiles (apps). O valor total destas transaccións foi de 85.542,9 millóns de euros, o que supuxo o 37,5% do total de vendas de comercio electrónico.

Compras mediante comercio electrónico en 2016

O 31,4% das empresas con 10 ou máis empregados realizaron compras mediante comercio electrónico en 2016. O volume total dos pedidos de bens e servizos realizados a través de comercio electrónico foi de 199.324,6 millóns de euros, cun aumento do 1,0% respecto de 2015. As ramas de actividade con maior porcentaxe de empresas que compraron a través de comercio electrónico foron o Sector TIC (59,5%) e Información e comunicacións (52,5%).

As compras a través de comercio electrónico representaron o 20,7% das compras totais das empresas de 10 ou máis empregados, fronte ao 20,3% do ano anterior. O 30,4% das empresas realizaron compras mediante comercio electrónico por páxina web ou aplicacións móbiles (apps). O valor total destas transaccións foi de 63.767,8 millóns de euros, o que supuxo o 32,0% do total de compras de comercio electrónico.

Uso das TIC en empresas de menos de 10 empregados

O 73,1% das empresas de menos de 10 empregados dispón de computadores, segundo os datos do primeiro trimestre de 2017. O 70,2% das microempresas dispón de acceso a Internet e o 99,0% delas accede mediante algunha solución de banda larga. En canto ao tipo de conexión, as empresas con banda larga fixa son o 87,7% e as que acceden a internet por banda larga móbil o 72,6%. O 29,8% destas empresas, con conexión a Internet, dispón de páxina web, fronte ao 31,5% do ano anterior.

O 4,5% das empresas con menos de 10 empregados realizaron vendas por comercio electrónico no último ano e as 15,7% compras.

Fonte: INE

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta