martes, 12 de septiembre de 2017

O Pleno do Congreso da o primeiro paso dunha reforma do Código penal que agrave as penas por imprudencia na condución e abandono do lugar do accidente

Celebramos esta tarde a primeira sesión ordinaria do Pleno do Congreso dos Deputados deste período de sesións na que se aprobou iniciar a tramitación da reforma do Estatuto de Autonomía de Murcia que elimina o aforamiento de deputados autonómicos e os membros do Goberno da comunidade; e deu  o primeiro paso para acometer unha reforma do Código penal proposta polo Grupo Popular para agravar as penas por imprudencia na condución e abandono do lugar do accidente.

A sesión comezou ás 15 horas, co debate de totalidade da proposta de reforma estatutaria presentada pola Asemblea Rexional de Murcia que modifica os artigos 25 e 33 do Estatuto para eliminar o aforamiento dos membros do Parlamento e do Goberno rexional. Unha vez superado este primeiro exame parlamentario, o debate de totalidade, continuará a súa tramitación en Comisión, co debate e votación das emendas ao articulado. O texto, que segue o procedemento dunha reforma de Lei Orgánica, deberá someterse a unha votación de conxunto en Pleno, onde necesita o apoio da maioría absoluta da Cámara, polo menos 176 votos, para ser remitido ao Senado. 

O Pleno debateu e aprobou tamén hoxe a toma en consideración da proposta de reforma da Lei Orgánica do Código penal, presentada polo Grupo Popular, pola que se agrava a pena por imprudencia na condución de vehículos a motor ou ciclomotor cando haxa falecidos, e se tipifica como delito o abandono do lugar do accidente.

A reforma expón permitir ao xuíz ou tribunal impoñer unha pena de ata nove anos de prisión en caso de varios falecidos causados por imprudencia na condución e a posibilidade de engadir un delito para a seguridade viaria. Ademais, introduce de maneira autónoma no Código penal o delito de abandono no lugar do accidente e castiga con maiores penas aos culpables de mortes por drogas, bebidas alcohólicas ou o exceso de velocidade.

Comezou despois o debate da proposición non de lei dos grupos Popular, Socialista, de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, Cidadáns, Esquerra e Mixto, que pide unha lei orgánica para erradicar a violencia contra a infancia, e que quedou aprobada nos seus termos; e a proposición non de lei do Grupo Socialista sobre as sentenzas contra o ex presidente da Generalitat de Catalunya Lluís Companys e outras ditadas por tribunais da ditadura, que saíu adiante cunha emenda de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

O Pleno continuou coas tres mocións consecuencia de interpelación: de Unidos Podemos En Comú Podem-En Marea, relativa ao desenvolvemento e aplicación da iniciativa europea de Garantía Xuvenil, aprobada con emendas dos grupos Socialista e do PNV; dos deputados de Unión do Pobo Navarro (Grupo Mixto), sobre regulación do uso, protección e promoción dos símbolos, aprobada nos seus termos; e do Grupo Socialista, sobre as medidas que pensa adoptar o Goberno para corrixir o déficit do sistema da Seguridade Social, sen endebedalo e garantindo o poder adquisitivo das pensións, agora que se esgotou o Fondo de Reserva da Seguridade Social, que se aprobou con modificacións.

O último punto do Pleno do martes, a solicitude de prórroga de seis meses dos traballos da Subcomisión para a elaboración dun gran Pacto de Estado Social e Político pola Educación, saíu tamén adiante. 

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta