viernes, 11 de agosto de 2017

Máis de 2.174.000 mozos beneficiáronse das medidas impulsadas polo Goberno para favorecer ao emprego novo

Informa hoxe o Ministerio de Emprego e Seguridade Social que desde que en 2013 o Goberno puxo en marcha a Estratexia de Emprendemento e Emprego Novo (EEEJ), na que posteriormente se integrou a Garantía Xuvenil, xeráronse oportunidades de traballo a 2.174.536 mozos. En Galicia esta cifra ascendeu a 132.110 e en Ourense a 16.895 mozos.

En concreto, beneficiáronse da EEEJ 1.423.799 mozos, mentres que o número de inscritos na Garantía Xuvenil é de 750.737 mozos.

O Día Internacional da Mocidade, que se conmemora mañá, lembra que o emprego xuvenil é unha prioridade das políticas de todos e a necesidade de seguir traballando para logralo.

Por iso, puxéronse en marcha medidas, como a Estratexia de Emprendemento e Emprego Novo, froito do diálogo cos interlocutores sociais e as CCAA, e a Garantía Xuvenil, que están a lograr resultados favorables para este colectivo.

O emprego entre os mozos menores de 25 anos crece a un ritmo do 9,56%, máis do dobre que a media nacional, segundo os últimos datos de afiliación á Seguridade Social. Así, volveuse a superar o limiar do millón de mozos menores de 25 anos traballando no noso país, algo que non sucedía desde hai 6 anos. 

Pola súa banda, os datos da EPA do segundo trimestre indican que a taxa de paro entre os menores de 25 anos reduciuse 17,4 puntos porcentuais desde o seu nivel máximo, ata o 39,53%, baixando do 40% por primeira vez desde finais de 2009. Só no último ano, a taxa de paro reduciuse case 7 puntos.

Os datos publicados en xullo por Eurostat, poñen de relevo que España lidera a creación de emprego entre os mozos na Zona Euro e en toda a UE. De feito en España se ha creou un 20% máis emprego que en Italia, un 50% máis que en Francia e o dobre que en Alemaña.

A pesar desta evolución, o Goberno lembra que aínda queda moito por facer e por iso segue traballando nas mesas de diálogo cos interlocutores sociais e tamén coas comunidades autónomas e os grupos parlamentarios para que a suma dos esforzos traia cada día máis e mellores oportunidades de emprego aos nosos mozos.

A Estratexia de Emprendemento e Emprego Novo contempla actuacións para mellorar a empleabilidad dos mozos, facilitar a inserción no ámbito laboral, promover o emprendemento e mellorar a súa situación dentro do mercado de traballo; e contén 100 medidas encamiñadas a favorecer a súa inserción laboral, xa sexa por conta allea ou a través do emprendemento.

A Garantía Xuvenil enmárcase na Estratexia de Emprendemento e Emprego Novo, e contempla un catálogo de medidas axustadas aos distintos perfís de mozos. As medidas vertébranse ao redor de catro eixos principais: mellora da intermediación, mellora da empleabilidad, estímulos á contratación e fomento do emprendemento.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta