Sobre o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados

O Pleno do Congreso da próxima semana comezará o martes, ás 15.00 horas, co debate de toma en consideración de dúas iniciativas lexislativas. A primeira, presentada polos grupos Popular, Socialista e Cidadáns, pretende modificar a lei de asistencia xurídica gratuíta e garantir así a exención do IVE aos avogados e procuradores da quenda de oficio. Con esta reforma os grupos proponentes pretenden "afianzar o carácter de servizo público desta actividade, reforzándoa e garantindo que estea debidamente subvencionada polos poderes públicos". 

A segunda, proposta por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ten como obxectivo derrogar o artigo 324 da Lei de Axuizamento Criminal pola que se fixa un prazo máximo de seis meses para as instrucións penais simples e de dezaoito no caso das complexas. Para o grupo proponente "acurtar os prazos de investigación sen incrementar os medios, na situación real da administración de xustiza, na práctica equivale a introducir serias dificultades para que a investigación de delitos complétese nos prazos previstos". 

Posteriormente, o Pleno debaterá as proposicións non de lei presentadas polo Grupo Socialista sobre a efectiva aplicación e desenvolvemento da Lei de Memoria Histórica, e polo Popular relativa á crise institucional en Venezuela.

Tamén na sesión do martes debateranse e votarán dúas mocións consecuencia de interpelacións urxentes. Unha é a presentada polo Grupo Mixto relativa á postura do Goberno en relación á situación dos presos vascos sometidos á lexislación antiterrorista gravemente enfermos e outra, do Grupo Socialista, sobre a redución da contaminación atmosférica e a revisión do modelo enerxético.

O mércores a sesión renovarase ás 09.00 horas coa sesión de control ao Goberno, con preguntas dos deputados ao presidente do Executivo, Mariano Rajoy, e aos seus ministros; e as interpelacións urxentes. 

O Pleno continuará co debate das dúas mocións consecuencia de interpelación restantes: do Grupo Socialista sobre a ausencia de estratexia sobre política industrial e por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre o desenvolvemento sustentable do medio rural. 

Reais decretos-lei e debates de totalidade:

Por outra banda, o xoves, ás 09.00 horas, o Pleno decidirá se valida ou derroga dous Reais Decretos-Leis; un polo que se aproba a oferta de emprego público nos ámbitos de persoal docente non universitario e universitario, Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e Corpos de Policía dependentes das comunidades autónomas e outro polo que se prorroga e modifica o Programa de Activación para o Emprego. A continuación votaranse os ditames da Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionais. 

Posteriormente, terán lugar os debates de totalidade de dúas iniciativas lexislativas, no caso de que se presenten emendas de devolución ou de texto alternativo ao proxecto de lei polo que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/11/UE relativa á resolución alternativa de litixios en materia de consumo e á Proposición de lei de modificación da normativa en vigor contra a violencia, o racismo, a xenofobia e ao intolerancia no deporte, para erradicar a homofobia, a bifobia e a transfobia.

Reforma da elección do Consello de Administración de RTVE:

Por último, o Pleno debaterá e votará o acordo de tramitación directa e en lectura única da iniciativa do Grupo Socialista que modifica o cambio no sistema de elección parlamentaria do Consello de Administración de RTVE co fin de recuperar o sistema de elección parlamentaria por maioría cualificada dos órganos de administración e goberno da Corporación.

Esta iniciativa expón retomar o modelo establecido pola Lei de 2006, e vixente ata a reforma acometida en 2012, que modificaba o sistema de elección dos conselleiros. Así, dos doce conselleiros de RTVE, oito serían elixidos polo Congreso e catro polo Senado, de entre persoas de recoñecida cualificación e experiencia profesional que obteñan o respaldo de dous terzos da Cámara correspondente.

O texto que aprobe o Pleno do Congreso será remitido ao Senado para continuar a súa tramitación, xa que, adoptado o acordo de lectura única non necesita pasar por relatorio e comisión. No caso de que a Cámara Alta non modifique o texto, quedará aprobado e listo para publicarse no BOE, e se o veta ou o emenda terá que volver ao Congreso para que en sesión plenaria decida se mantén ou revoga os cambios. 


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta

Con la tecnología de Blogger.