O ministro de Fomento defende uns orzamentos realistas

Compareceu esta mañá no Pleno do Congreso o ministro Íñigo de la Serna e presentou os orzamentos do Ministerio de Fomento para o exercicio en curso 2017.

Definiunos como atípicos e que, por tanto, non poden compararse aos do exercicio 2016 nin ningún outro exercicio, xa que foi necesario cumprir cos compromisos de consolidación fiscal o que implicou que se aprobase un Acordo de non Dispoñibilidade e acordásese un peche contable anticipado, E lembrou  que o executivo estivo en funcións durante 10 meses.

Definiu logo os alicerces dos Orzamentos Xerais do Estado de 2017 do Ministerio de Fomento:

O primeiro é que son uns orzamentos realistas, baseados no que imos poder executar segundo as dispoñibilidades orzamentarias e os compromisos asumidos.

En segundo lugar, aplican unha planificación rigorosa que dá resposta aos compromisos coas infraestruturas, o transporte e a vivenda en todas as Comunidades Autónomas.

O terceiro é a blindaxe dos grandes proxectos que estamos a levar a cabo, por exemplo a execución dos grandes corredores ferroviarios.

E, por último, dan resposta ás novas necesidades reais dos cidadáns.

Informou que o orzamento consolidado do Grupo Fomento para 2017 ascende a 17.104 M€, é dicir, aproximadamente, un 1,54% do PIB español.

Isto supón un 24,2% de incremento respecto da execución de 2016, ou devandito doutra maneira, 3.336 M€ adicionais.

Dixo que ademais, é un orzamento que experimenta un importante avance nas operacións de capital. Por tanto, trátase duns orzamentos cunha clara vocación investidora como panca da actividade produtiva e o desenvolvemento económico. 

Entrou logo no  detalle dos investimentos do Departamento, que ascenden a case 9.000 M€, a política ferroviaria continúa destacada sobre o resto, totalizando o 50% dos investimentos, con 4.471 M€. Séguenlle, en orde de participación no orzamento, as políticas de Estradas, con 2.121 M€; Portos e Seguridade Marítima con 1.032 M€; Aeroportos e Seguridade Aérea con 814 M€; e Vivenda e Chan con 479M€.

Despois deu os datos máis significativos da distribución do Orzamento por sectores de actividade.

Concluíu o ministro coa súa información necesaria sobre o Orzamento, afirmando que inclúen as partidas necesarias para cumprir cos compromisos territoriais en materia de infraestruturas, transporte e vivenda asumidos desde o principio da Lexislatura.


E tamén manifestando que se trata duns orzamentos acordes co momento económico de recuperación que vive o noso país e que son a ferramenta que vai contribuír a consolidar ese escenario mediante dous alicerces básicos: o investimento produtivo e a mellora da competitividade.

En relación con temas ferroviarios de  Galicia, o ministro dixio:


"Tamén me gustaría destacar, dentro do propio corredor galego, a liña concreta que leva a Lugo, cun orzamento inicial para este ano de 13,5 millóns de euros, e a que chega a Vigo, que chega por Cerdedo, de acordo cos traballos e o compromiso do Goberno, é dicir, que chega por onde ten que chegar para que haxa unha conexión directa, que nestes momentos atópase sometida ao procedemento administrativo para a continuación da tramitación da declaración de impacto ambiental. Os responsables públicos saben perfectamente o tempo que leva esta declaración e son plenamente conscientes dos tempos de execución deste tipo de liñas, tanto os que temos que levar a cabo eses procedementos como os que levan a cabo procedementos similares nos seus respectivos municipios. Por tanto, é bo non confundir á xente tratando de trasladar que os compromisos do Goberno con relación a algúns municipios, como é o caso de Vigo, alteráronse, senón que máis ben ao contrario, son firmes e vanse a levar a cabo." 

E sobre tema de estradas dixo: "En estradas, o investimento ascende a 2121 millóns de euros; deles, o importe destinado a investimentos reais suma 1913, practicamente a metade destínase a construción de nova obra e a outra metade a conservación e seguridade viaria. Vai incrementar a capacidade e a calidade da rede de autovías cun aumento, nalgúns casos, do número de carrís. Sen ánimo de ser exhaustivo aquí, quero destacar algunhas actuacións importantes para os cidadáns como son .... a autovía Lugo-Santiago e Lugo-Ourense; a circunvalación de Pontevedra.."

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta


Con la tecnología de Blogger.