Autorizada polo Goberno a licitación dun contrato de conservación de estradas en Ourense por importe de 20,088 M€

O Consello de Ministros reunido hoxe autorizou a celebración de quince contratos para a execución de operacións de conservación e explotación de estradas por un importe conxunto de 414.853.146,72 euros.

A totalidade dos contratos, que se realizarán en trece provincias, ten un prazo de duración de catro anos e unha prórroga de vinte e catro meses.

A conservación de estradas fundaméntase en tres aspectos principais: a atención á vialidade, a conservación ordinaria e a conservación extraordinaria.

Características técnicas

Entre os traballos que recollen devanditos contratos destacan actuacións para mellorar as condicións de vialidade e seguridade da estrada e os seus elementos funcionais; vixilancia e atención de accidentes e incidentes; actuacións de vialidade invernal; servizo de control de túneis e comunicacións, así como mantemento de instalacións.

Xunto a iso, os contratos tamén contemplan o establecemento de inventarios, axuda a explotación e estudos de seguridade viaria, do mesmo xeito que os traballos necesarios para o mantemento dos elementos da estrada.

Dentro dos contratos autorizados polo Consello de Ministros hai dous que afectan a provincias de Galicia:

Na provincia de Lugo autorizouse a celebración do contrato de servizos para a execución de operacións de conservación e explotación no sector LU-02 por valor de 25.725.010,11 euros.

Na provincia de Ourense, o contrato aprobado recolle operacións de conservación e explotación no sector OR-02 e ten un valor estimado de 20.088.298,40 euros.

Con la tecnología de Blogger.