O Goberno prevé que España manterase á cabeza do crecemento entre os países desenvolvidos, o déficit público baixará do 3% en 2018 e a taxa de paro reducirase ao 11,2% a finais de 2020

Do Consello de Ministros celebrado esta mañá, destaco a aprobación da actualización do Programa de Estabilidade para o período 2017-2020, que será remitido á Comisión Europea.

O Programa de Estabilidade recolle as proxeccións macroeconómicas para un horizonte de catro anos e os compromisos en materia de política orzamentaria. O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, sinalou que o documento parte de hipóteses "moi prudentes": unha lixeira mellora da economía mundial, a estabilización dos prezos do petróleo un pouco por encima do nivel actual, o mantemento do tipo de cambio e unha leve alza dos tipos de interese.

As novas previsións estiman un crecemento medio anual do 2,5% entre 2017 e 2020. O Goberno elevou en dúas décimas o aumento do Produto Interior Bruto (PIB) para este ano, do 2,5 ao 2,7%. Trátase, asegurou De Guindos, dun escenario "moi moderado e moi cauto", xa que os datos do primeiro trimestre deste ano indican que a economía española "volve acelerar. Para o ano 2018, engadiu o ministro, o crecemento previsto é do 2,5%, e para os dous anos seguintes do 2,4%, "seguindo esta formulación de cautela".

Crecemento equilibrado e sustentable

Luís de Guindos explicou que a variable que está a determinar a evolución da economía española son as exportacións de bens e servizos, xa que se incrementan a taxas próximas ao 5%. O consumo das familias e o investimento tamén soben, pero de maneira máis moderada. A achega simultánea da demanda doméstica e da exterior ao aumento do PIB constitúe un patrón de crecemento "equilibrado", segundo indicou o titular de Economía.

O ministro destacou , ademais, que ata o ano 2020 a inflación manterase por baixo do 2% -o obxectivo do Banco Central Europeo- e, sobre todo, que España continuará rexistrando un superávit da conta corrente da balanza de pagos, como xa ocorreu no últimos catro exercicios.

A continuidade dese superávit, apuntou, é un "feito extraordinario" na historia de España, "un sinal de sustentabilidade do modelo de crecemento" e o reflexo de que "España está a crecer porque é competitiva".  Este cambio estrutural da economía, agregou, está a permitirlle reducir o endebedamento co resto do mundo, un endebedamento acumulado durante os anos da "burbulla" para financiar o sector da construción.

Creación de dous millóns de empregos

En canto ao mercado laboral, o Programa de Estabilidade contempla a creación de dous millóns de postos de traballo, o que supón unha media anual de medio millón de novos empregos. De Guindos indicou que o número de ocupados superará os 20 millóns no ano 2019 e alcanzará practicamente o récord histórico a finais do ano seguinte.

A taxa de paro reducirase unha media de dous puntos cada ano, co que a finais do período situarase lixeiramente por encima do 11%, é dicir, 16 puntos por baixo do máximo que se rexistrou no peor momento da crise.

Senda de déficit e estratexia fiscal.

O ministro de Facenda e Función Pública, Cristóbal Montoro, subliñou que a actualización do Programa de Estabilidade "mantén a senda de redución do déficit público acordada coa Unión Europea", e sitúao para este ano no 3,1% do Produto Interior Bruto (PIB) e do 2,2% en 2018, de forma que España "poderá abandonar o procedemento de déficit excesivo".

A xuízo de Montoro, o cumprimento desta senda é "absolutamente fundamental" para que se poida cumprir o obxectivo de crecemento económico e creación de emprego: "A España convenlle reducir o déficit público, convenlle reducir a débeda pública precisamente para crear emprego".

Cristóbal Montoro engadiu que a política "nos está sacando da crise" e vai permitir superar "o peor legado da crise, que é o desemprego, o paro, a falta de igualdade de oportunidades no acceso ao mercado de traballo".

Equilibrio orzamentario en 2020

O ministro avanzou que, segundo as proxeccións, España tería practicamente equilibrio orzamentario no ano 2020, cun pequeno déficit do 0,5%, que viría da Seguridade Social. As comunidades autónomas e as administracións locais figuran con déficit cero, aínda que Montoro apuntou que "é moi probable que varias desas administracións estean en superávit"

En canto á débeda pública, o ministro indicou que decrecería do 99,4% do PIB no ano 2016 ao 92,5% no ano 2020, o que supón unha redución de case sete puntos.

O titular de Facenda defendeu que a política de redución do déficit público é perfectamente compatible co crecemento e a creación de emprego. Así mesmo, destacou, do mesmo xeito que o ministro de Economía a mellora do sector exterior e a competitividade da economía española.

O Goberno propón, segundo explicou Montoro, unha moderación e un mantemento do total dos ingresos sobre o PIB das administracións públicas que se situarán no 38,7% en 2020. Respecto ao gasto, indicou que se reducirá desde o 41,5% en 2017 ao 39,2% en 2020, sen prexudicar ás prestacións e servizos públicos.

O ministro tamén asegurou que, en termos de contabilidade nacional, as administracións públicas estarían a recuperar a súa capacidade de ingresos.

Política tributaria

O ministro lembrou que, entre os anos 2015 e 2016, o Goberno baixou 12.300 millóns de euros os impostos sobre a Renda e sobre Sociedades, algo que non se fixo antes: "Nunca en España tiveramos un imposto sobre sociedades cuxo tipo é o 25%, e nunca tiveramos un imposto sobre a Renda cuxo tipo marxinal estea no máximo do 45%.

Neste punto, Montoro sinalou que se favoreceu a actividade económica baixando impostos e que o proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2017 prevé que se volverá a recadar o mesmo que no ano 2007, antes da crise.

Ademais, o ministro avanzou que o Goberno prevé baixar impostos na medida que vaia tendo capacidade co obxectivo de "manter o impulso económico que procede da baixada tributaria".

"Realmente estamos a fortalecer a actividade económica como se está vendo cando tomamos medidas tributarias que son ponderado, equilibradas e que van dirixidas aos axentes económicos que nese momento mellor pódenas soportar",dixo.

Por outra banda, Cristóbal Montoro expuxo as estimacións do Programa de Estabilidade que reflicten que o gasto en protección social (pensións, dependencia e desemprego) está por encima do de fai dez anos, do mesmo xeito que o gasto en saúde e en educación. "A restrición de gasto que se fixo non está aí, non está no gasto social, de ningún xeito",concluíu.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta

Con la tecnología de Blogger.