viernes, 21 de abril de 2017

Recoñecemento da Federación Galega de Transporte de Mercadorías de Galicia, FEGATRAMER

Co presidente D. Ramón Alonso Fernández
Asisto hoxe pola noite en A Coruña a un acto organizado pola Federación Galega de Transporte de Mercadorías de Galicia, FEGATRAMER  na que foron entregados uns galardóns de recoñecemento empresarial. Foron homenaxeados 4 empresarios do sector, recoñecendo a sía dilatada traxectoria e a sua contribución dentro do asociacionismo  do transporte galego.

E ademáis dous galardóns foron para deputados que fomos do Congreso na X Lexislatura, o murciano Andres Ayala e eu mesmo.

A razón que deron os organizadores foi a contribución prestada por nós como parlamentarios - Ayala como voceiro do GPPP e eu como Presidente da Comisión de Fomento -  para conseguir, unha das principais novidades da Lei 9/2013, do 4 de xullo, pola que se introduciu unha importante modificación e actualización da Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres, que foi a contida na súa Disposición Adicional 6ª.

Nesta previsión contemplábase por primeira vez que, con carácter xeral, ?nos supostos de intermediación na contratación de transportes terrestres, o transportista que efectivamente realizase o transporte terá acción directa pola parte impagada, contra o cargador principal e todos os que, no seu caso, precedéronlle na cadea de subcontratación, en caso de falta de pagamento do prezo do transporte por quen o contratase.

Esta disposición foi consecuencia do diálogo permanente que mantivo o Ministerio de Fomento co sector, desde a elaboración do primeiro borrador da norma ata a súa aprobación polas Cortes Xerais, xa que a acción directa foi unha das principais peticións dos transportistas e a súa redacción non terminou de ser definitiva ata chegar a sede parlamentaria.

Precisamente con ela buscábase dar solución a unha situación ata certo punto usual no mercado español do transporte, no que abundan as subcontratacións, e no que con certa frecuencia e a pesar de que o cargador principal abonaba o transporte ás empresas intermediarias, estas non realizaban o pago ao transportista efectivo no prazo e na cantidade acordadas.Neste sentido, e a pesar de que nas primeiras sentenzas que están a recaer nos xulgados mercantís hai diversidade de criterio, e nalgún suposto está a limitarse a literalidade da citada disposición cando o cargador principal si pagou á empresa intermediaria, non parece que esta interpretación sexa a que prevaleza cando se vaia unificando a doutrina polas instancias xudiciais superiores.

Andrés Ayala, Ethel Vázquez e Ramón Alonso
Asemade, cabe lembrar que precisamente durante a tramitación parlamentaria da que logo sería a Lei 9/2013, do 4 de xullo, eliminouse expresamente a limitación do efecto desta acción directa "ata o importe que este (o cargador principal) debera ao intermediario ao tempo da reclamación", co que a vontade de lexislador é clara.

En definitiva, esta acción directa impele aos cargadores unha maior atención nos casos de subcontratación, xa que nestes supostos deberán verificar que o carrexador contractual haxa realizado o pago ao transportista efectivo, algo que non debería afectar negativamente o cargador nin aos subcontratados sempre que actúen coa debida cautela.

Así mesmo, esta posibilidade de reclamación establece  unha garantía de pago ao transportista efectivo, cuxa protección é o que precisamente busca a medida máis que unha xeneralización da responsabilidade do cargador.

Moitas grazas a FEGATRAMER por este recoñecemento en especial ao presidente Ramón Alonso Vázquez e ao Secretario Xeral Juan Carlos García Cumplido. 

Salientar que é unha Federación de ámbito autonómico, na que  están englobadas empresas representativas de todo os subsectores que conforman o sector do transporte de mercadorías por estrada en Galicia, carga xeral, mudanzas, mercadorías perigosas,  construción, escavacións e desmontes, frigoríficos, etc. e de todos os segmentos, autónomos ou autopatróns, en máis dun 50% e o resto  pemes do transporte.

No seu conxunto alcanza a representación do 62% do sector empresarial de transporte de mercadorías por estrada e do 98% de empresas de servizos auxiliares de transporte, (Axencias, Distribuidores e Almacenistas), da nosa Comunidade.

A Federación Galega de Transportres, FEGATRAMER, a nivel do Estado atópase integrada en CONETRANS, a Confederación Española de Organizacións Empresariais de Transporte por Estrada, entidade que aglutina a máis de 30.000 empresas e con preto de 80.000 vehiculos, o que lle converte na organización empresarial do sector do transporte público de mercadorías máis representativa a nivel de España e a máis importante de Europa e a través da cal forma parte de CETM, a Confederación Española de Transporte de Mercadorías.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta