miércoles, 12 de abril de 2017

A inflación redúcese ao 2,3% pola evolución do prezo da enerxía, e melloran as previsións de moderación do IPC

Hoxe a secretaria de Estado de Economía e Apoio á Empresa, a galega Irene Garrido, analizou en rolda de prensa un tema de gran interese: os datos do IPC de marzo, publicados polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O Índice de Prezos de Consumo (IPC) reduciuse en marzo sete décimas, ata o 2,3% en taxa interanual, taxa coincidente coa adiantada polo INE a finais do pasado mes. Este comportamento foi debido principalmente ao menor crecemento dos prezos dos produtos enerxéticos e, en menor medida, á desaceleración dos prezos da alimentación non elaborada e dos servizos. En termos intermensuales, o IPC xeral estabilizouse en marzo (0,0%), fronte ao incremento do 0,6% do mesmo mes de 2016.

Os prezos dos produtos enerxéticos creceron en marzo un 11,7% interanual, 5,1 puntos menos que en febreiro. Esta evolución explícase polo menor ritmo de crecemento dos prezos de carburantes e lubricantes, que pasaron do 18,5% interanual en febreiro ao 12,8% en marzo, así como pola desaceleración dos prezos da electricidade, 6,4 puntos ata o 12,5%.

Os prezos da alimentación creceron o 1,4% respecto ao mesmo mes de 2016, tres décimas menos que en febreiro. A inflación da alimentación non elaborada situouse no 4,3%, 1,1 puntos por baixo da do mes precedente, debido en gran medida á desaceleración dos prezos de legumes e hortalizas frescas (15,4 puntos, ata o 6,8%), parcialmente compensada polo maior crecemento dos prezos das froitas frescas (pasan do 7,6% en febreiro ao 10,3% en marzo). Os prezos da alimentación elaborada, bebidas e tabaco aumentaron lixeiramente en marzo, o 0,1%, unha décima máis que en febreiro, destacando o comportamento de aceites e graxas, que moderaron 0,9 puntos o ritmo de caída, ata o 0,7%.

A inflación subxacente (que exclúe a alimentación non elaborada e a enerxía, que son os elementos máis volátiles do IPC) diminuíu unha décima en marzo, ata o 0,9%. Isto débese principalmente á desaceleración dos prezos dos servizos, dúas décimas ata o 1,1%, destacando especialmente a evolución dos prezos de paquetes turísticos, que pasaron de crecer o 5,9% en febreiro ao 0,1% en marzo, explicado en parte ao distinto calendario da Semana Santa -o ano pasado celebrouse en marzo e este ano celébrase en abril-. Pola súa banda, os prezos dos bens industriais non enerxéticos (BINE) aumentaron o 0,6%, do mesmo xeito que no mes previo.

En termos intermensuales, o IPC estabilizouse en marzo, tras o incremento do 0,6% rexistrado en marzo de 2016. Por compoñentes, os prezos dos produtos enerxéticos baixaron un 2,6%, tras a subida do 1,8% dun ano antes; os dos servizos creceron un 0,2%, dúas décimas menos que en marzo de 2016; os dos BINE aumentaron un 1,1%, do mesmo xeito que en marzo do pasado ano; e os da alimentación retrocederon o 0,3%, fronte á estabilización de marzo de 2016. Dentro do grupo de alimentación, os prezos dos alimentos non elaborados rexistraron unha taxa intermensual do -1,2% (-0,2% un ano antes), mentres que os dos alimentos elaborados subiron un 0,2% (0,1% en marzo de 2016).

A taxa interanual do IPC diminuíu en marzo en todas as comunidades autónomas. Os maiores descensos rexistráronse en Estremadura e Murcia (un punto en ambos os casos, ata o 1,9% e o 2%, respectivamente), mentres que a menor caída da inflación correspondeu a Canarias (catro décimas, ata o 2,1%).
A taxa interanual do IPC a impostos constantes situouse en marzo no 2,3%, do mesmo xeito que a do IPC xeral.

O INE publicou así mesmo o IPC harmonizado (IPCA) correspondente ao mes de marzo de 2017, cuxa taxa de variación interanual sitúase no 2,1%, inferior en nove décimas á de febreiro. Pola súa banda, a taxa do IPC harmonizado adiantada por Eurostat para o conxunto da zona euro sitúase en marzo no 1,5%, cinco décimas por baixo da de febreiro, reducíndose así catro décimas o diferencial de inflación para España respecto da zona euro, ata situarse en 0,6 puntos porcentuais.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta