Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

Na sesión plenaria do próximo martes, desde as 15.00 horas, tomarase en consideración a Proposición de Iniciativa Popular de modificación da Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia, en materia de participación no custo das prestacións e servizos dos beneficiarios. 

Así mesmo, o Pleno tomará en consideración a Proposición de reforma do regulamento do Congreso dos Deputados para o control parlamentario de acordos sen forza de lei, do Grupo Vasco (EAJ-PNV).

A continuación, debateranse e votarán dúas Proposicións non de Lei. A primeira delas, do Grupo Parlamentario Mixto, sobre a situación da central nuclear de Santa María de Garoña; e a segunda, presentada polo Grupo Parlamentario Popular, relativa a fomentar a mediación como forma de resolver conflitos. 

O mércores, ás 09.00 horas, terá lugar a sesión de control ao Goberno, na que deputados de todos os grupos parlamentarios formularán ás Executivo preguntas e interpelacións urxentes.

O xoves, a partir das 09.00 horas, o Pleno votará o Real Decreto-Lei polo que se modifica a Lei Orgánica de protección da saúde do deportista e loita contra a dopaxe, para adaptala ás modificacións introducidas polo Código Mundial Antidopaxe de 2015. 

Ademais, votarase o Real Decreto-Lei que modifica o réxime dos traballadores para a prestación do servizo portuario de manipulación de mercadorías para dar cumprimento á correspondente Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.

Ese mesmo día, emitirase o ditame da Comisión do Estatuto dos Deputados sobre a declaración das súas actividades e votaranse catorce convenios internacionais. 

Nesta sesión, tamén se someterá a debate de totalidade o Proxecto de Lei de precursores de explosivos e votarase a avocación a Pleno do Proxecto de Lei sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais. Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta

Con la tecnología de Blogger.