viernes, 31 de marzo de 2017

Aprobada a remisión ás Cortes do Proxecto de Lei de PGE para 2017: uns orzamentos de estabilidade política e económica

Hoxe o Consello de Ministros aprobou a remisión ás Cortes do Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2017, que teñen como obxectivo fundamental afianzar o crecemento económico e a sustentabilidade das finanzas públicas. 

A xuizo do Partido Popular

1.- Os PGE2017 son os orzamentos que necesita España para consolidar o crecemento económico e a creación de emprego, mantendo as políticas que:

- permítennos crecer máis que a zona euro, cunha previsión moi conservadora do 2.5% do PIB en 2017 (fronte ao 1.5% da zona euro); cun crecemento sustentable e de calidade, apoiado nun sector exterior que segue rexistrando récords de exportacións; crear máis de medio millón de empregos ao ano, alcanzando 19 millóns de ocupados a final deste ano e deixando a taxa de paro no 16.6%, 10 puntos menos que no peor momento da crise (lembrar que no último ano creáronse 580.543 empregos, deles 157.591 foron ocupados por mulleres e 48.970 por mozos menores de 25 anos) e fan factible o obxectivo de alcanzar 20 millóns de ocupados en 2020. 

2.- Estes orzamentos manteñen o foco no Gasto Social. Por segundo ano consecutivo, o gasto social total superará os 300.000 millóns de euros, o que permite que: 

- ninguén quede fóra da recuperación, renovando programas como a Axuda aos Parados de Longa Duración, Fomento da Inserción e a Estabilidade Laboral, a ampliación da axuda á Dependencia "ata 100 M€- ou un novo Plan contra a Pobreza Infantil "dotado con 342 M€), ou e permiten trasladar os beneficios da recuperación a TODOS os sectores da sociedade, especialmente a aqueles que se viron máis afectados pola crise entre 2009 e mediados de 2013: as clases medias e traballadoras. 

3.- Este esforzo por apoiar ás clases medias tampouco é novo . Complementa a acción que despregamos en 2015 coa baixada do IRPF que puxo no peto de todos os cidadáns 8.284 M€ e que, lembremos, favoreceu máis ás rendas máis baixas e ás familias, xa que: deixou o tipo mínimo do IRPF ao 19% (5 puntos menos que en 2011) e o máximo ao 45% (mesmo nivel que 2011), incrementamos os mínimos persoais (ata un 32%) e creamos novas deducións (en forma de imposto negativo de 1.200 € acumulables) para favorecer ás familias e aos colectivos máis vulnerables. 

Estímase que o impacto positivo da rebaixa fiscal (11.138 M€ total en IRPF+IS) entre 2015 e 2017 será superior a 1.6% do PIB4, o que -en termos de emprego- significa preto de 300.000 novos postos de traballo e dános a razón sobre o acerto que foi baixar impostos.

4.- Estes orzamentos permiten modernizar e racionalizar o funcionamento das Administracións Públicas, á vez que, en liña co acordo asinado o pasado 29 de marzo entre o Ministro de Facenda e as organizacións sindicais (CCOO, UXT e CSI-F), prioriza ao colectivo de funcionarios públicos para seguir devolvéndolle o esforzo que tiveron que asumir durante a crise: 

Lembremos que o Goberno de Zapatero baixou os soldos dos funcionarios un 5% en 2010, pero é o goberno do PP o que, por segundo ano consecutivo, inclúe unha subida do 1% dos salarios públicos. 

Neste marco encádrase a mellora do emprego público, reducindo a interinidade desde niveis do 30% en sanidade, 25% en xustiza e 20% en ensino non universitario ata o 8% cun plan a 3 anos (2017-2020) que permitirá cubrir máis de 250.000 prazas fixas, 129.700 asociadas a sanidade, 98.807 a docencia e 8.564 á administración de xustiza. 

Estes orzamentos permitirán ofertar xa este ano 67.000 prazas, das que aproximadamente 19.000 serán na Administración Xeral do Estado, 28.144 nas CCAA e 20.000 nas entidades locais. 

5.- En termos tributarios só hai unha modificación: rebáixase o IVE dos espectáculos en directo ao 10% desde o 21% que é unha medida que asinamos no Acordo con Cidadáns pero tamén un compromiso que xa asumira o PP. Esta medida é realmente destacable, porque debemos lembrar as reiteradas presións que nos chegan desde Bruxelas para subir o IVE ou recalificar algúns grupos desde tipos reducidos ata o tipo xeral. 

6.- Actualizar os orzamentos supón que as Comunidades Autónomas poidan dispoñer de 5.387 millóns de euros de financiamento extra para que estas poidan mellorar a prestación dos servizos públicos esenciais que teñen transferidos (sanidade, educación e servizos sociais).

7.- Son uns orzamentos realistas, que cumpren os nosos compromisos de déficit, tal e como se confirmou co peche orzamentario de 2016, cun déficit do 3.1% moi próximo ao 3% necesario para saír do Procedemento de Déficit Excesivo no que entramos en 2009 con Zapatero. Desde 2011 reduciriamos o déficit en máis de 60.000 M€. 

8.- Os PGE2017 sempre serán máis beneficiosos en termos económico e social que seguir coa prórroga do PGE2016. É moi difícil que alguén poida soster o contrario. 

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta