lunes, 13 de marzo de 2017

España foi o segundo país da Unión Europea que máis fondos do Plan Juncker recibiu en 2016

Difunde hoxe a web da Moncloa que España foi o segundo país da Unión Europea que máis fondos do Plan Juncker recibiu en 2016, cun total de 2.700 millóns de euros, o que supón un investimento mobilizado estimado de 14.700 millóns.

Nos dous anos de vixencia do Plan Juncker, España recibiu 3.420 millóns de euros destinados a 40 proxectos (un 9,5% do total da UE) cun investimento mobilizado total estimada de 23.000 millóns de euros, o que sitúa a España como segunda beneficiaria desta medida desde a súa posta en marcha só por detrás de Italia. Estes datos proveñen de informes da Comisión Europea e do Banco Europeo de Investimentos (BEI), encargado da xestión.

A nivel sectorial, as pemes e as empresas de mediana capitalización foron as principais receptoras de fondos do Plan Juncker, cun 40% do total obtido a través do portelo de Innovación e Infraestruturas (IIW), xestionada polo BEI, e un 100% da portelo Peme, xestionado polo Fondo Europeo de Investimentos (FEI). Destacan tamén polo seu peso no financiamento os proxectos destinados á eficiencia enerxética e á acción climática.

No conxunto da UE, aprobáronse 422 transaccións, por un volume de 30.200 millóns de euros. Destes, 22.000 millóns foron aprobados baixo o portelo IIW e os 8.200 millóns, restantes baixo a portelo Peme.                                                                                                                                                                                                    
O Plan Juncker prevé mobilizar en conxunto 315.000 millóns de investimento na Unión Europea ata mediados de 2018, dos cales xa se cubriu o 52% do obxectivo. O plan está integrado por tres alicerces:

Pilar I: o Fondo Europeo de Investimentos Estratéxicos constitúe o brazo financeiro do plan.

Pilar II: creación de Centro Europeo de Asesoramento para o Investimento e o Portal Europeo de Proxectos de Investimento, co obxectivo de garantir que o investimento chegue á economía real.

Pilar III: mellora da contorna de investimento mediante a supresión de obstáculos ao investimento e a mellora do marco regulatorio, impulsando a creación da Unión de Mercados de Capitais.

O Fondo Europeo de Investimentos Estratéxicos (EFSI) está constituído por unha garantía de 16.000 M€ procedentes do orzamento da UE e 5.000 Me do BEI. O propio BEI é o encargado de xestionar o Fondo. No marco de EFSI, o BEI pode apoiar proxectos de maior risco en áreas de actividade prioritarias para o futuro da economía europea.

O obxectivo é financiar proxectos que polas súas características non puideron ser financiados polo BEI, pero que revisten gran interese pola súa capacidade de arrastre para a economía europea. Un Comité de Investimento independente selecciona os proxectos en base a criterios de viabilidade e atractivo económico.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta