sábado, 25 de febrero de 2017

Sobre a vindeira semana de actividade parlamentaria

A vindeira semana parlamentaria non ten programado Pleno pero si terá gran intensidade de traballo 

Comezará o luns, 27 de febreiro, ás 10.30 horas coa Comisión Mixta para as Relacións co Tribunal de Contas, na que comparecerá o presidente do devandito organismo para presentar diversos informes de fiscalización de contratación. Así mesmo, levará a cabo o debate e votación de propostas de resolución.

Ese mesmo día, ás 11.00 horas, celebrarase a Comisión para a auditoría da calidade democrática, a loita contra a corrupción e as reformas institucionais e legais, que acollerá as comparecencias de Óscar Sánchez Muñoz, profesor de Dereito Constitucional na Universidade de Valladolid, e de Manuel Maroto Calatayud, Profesor de Dereito Penal na Universidade de Castela-A Mancha. Ambos informarán sobre temas relacionados co réxime e o financiamento dos partidos políticos.

O mércores, ás 11.30 horas, o Fiscal General, José Manuel Maza comparecerá no seo da Comisión de Xustiza para informar dos criterios da Fiscalía Xeral de Estado respecto da persecución de delitos de corrupción nos que resulten implicados autoridades ou cargos públicos, a petición do Grupo Parlamentario Socialista. 

Nesa mesma liña, o fiscal xeral do Estado explicará que criterios segue para manter os principios de legalidade, imparcialidade e defensa do interese público, para facelos compatibles cos de unidade de actuación e dependencia xerárquica, en resposta a unha solicitude do Grupo Parlamentario Cidadáns
O mércores, ás 12.30 horas, a Comisión de Cultura aprobará con competencia lexislativa plena o Proxecto de Lei sobre restitución de bens culturais que saísen de forma ilegal do territorio español ou doutro Estado membro da Unión Europea, pola que se incorpora ao ordenamento español a Directiva 2014/60/UE, do Parlamento Europeo e do Consello do 15 de maio de 2014. Aprobado o ditame da Comisión, o texto lexislativo trasladarase ao Senado para que continúe aí a súa tramitación parlamentaria. 

O xoves, ás 9.30 horas, a Comisión de Educación e Deporte acollerá as comparecencias de Mario Gutiérrez Gutiérrez, presidente nacional de Educación da Central Sindical Independente e de Funcionarios; Ana García Rubio, secretaria xeral do Sindicato de Estudantes; e Jesús Núñez Velázquez, presidente da Asociación de Centros Autónomos de Ensino. Todos eles pronunciaranse sobre a elaboración dun gran Pacto de Estado Social e Político pola Educación.