jueves, 23 de febrero de 2017

A Comisión Europea considera que na maioría dos Estados membros a recuperación económica contribuíu ao descenso das taxas de desemprego

Onte a Comisión Europea publicou - no marco do Semestre Europeo de 2017 -  a súa análise anual da situación económica e social nos Estados membros, no que se inclúe unha avaliación dos desequilibrios pendentes.

Os 27 informes por país presentados (para todos os Estados membros excepto Grecia, que é obxecto dun programa de apoio á estabilidade específico) inclúen a análise anual, por parte dos servizos da Comisión, da situación das economías dos Estados membros, incluída, no seu caso, a avaliación dos desequilibrios macroeconómicos.

Tras a publicación en novembro do Estudo Prospectivo Anual sobre o Crecemento 2017 e das recomendacións para a zona do euro, que establecían as prioridades a nivel europeo, o novo paquete traslada a atención á dimensión nacional do Semestre Europeo e precede ás recomendacións específicas por país da primavera.

A análise presentada nos informes por país mostra que na maioría dos Estados membros a recuperación económica contribuíu ao descenso das taxas de desemprego, que, con todo, seguen estando por encima dos niveis anteriores á crise. Os exames exhaustivos que figuran nalgúns dos informes mostran que se corrixiron os grandes déficits por conta corrente e que empezaron a reducirse os elevados niveis de débeda privada, pública e exterior como porcentaxe do produto interior bruto. Con todo, mantéñense algúns riscos: os elevados superávits por conta corrente están a axustarse só de forma limitada, mentres que grandes volumes de préstamos non produtivos seguen lastrando o sector financeiro dalgúns Estados membros.

O pasado mes de novembro, a Comisión puxo en marcha exames exhaustivos de 13 Estados membros co fin de analizar se presentaban desequilibrios macroeconómicos e de avaliar a gravidade dos mesmos. Os 13 Estados membros examinados en profundidade este ano estaban a experimentar desequilibrios ou desequilibrios excesivos o pasado ano. Os resultados destes exames exhaustivos inclúense nos correspondentes informes por país.

A Comisión conclúe que Finlandia non sofre ningún desequilibrio a efectos do procedemento de desequilibrio macroeconómico (PDM). Os outros 12 Estados membros enfróntanse a desequilibrios (6) ou a desequilibrios excesivos (6). Os 12 seguirán sendo obxecto dun seguimento específico adaptado ao grao e a natureza dos seus desequilibrios. Devandito seguimento centrarase nas medidas de resposta deses Estados membros a través dun diálogo máis estreito coas administracións nacionais, de misións de expertos e de informes de evolución.

O resumo dos exames exhaustivos é o seguinte:

- En Bulgaria, Francia, Croacia, Italia, Portugal e Chipre obsérvanse desequilibrios económicos excesivos.

- En Alemaña, Irlanda, España, os Países Baixos, Eslovenia e Suecia obsérvanse desequilibrios económicos.

- Non se observan desequilibrios económicos en Finlandia.

Próximos pasos no marco do Semestre Europeo:

- Está previsto que o Consello discuta os informes por país da Comisión e os resultados dos exames exhaustivos. A continuación, a Comisión celebrará reunións bilaterais cos Estados membros sobre os seus respectivos informes. Os vicepresidentes e os comisarios visitarán os Estados membros, onde se reunirán cos gobernos, os parlamentos nacionais, os interlocutores sociais e outras partes interesadas. Estes debates son consecuencia da maior participación dos Estados membros no proceso anterior á publicación dos informes por país e deben continuar durante a elaboración dos programas nacionais de reforma e dos programas de estabilidade ou converxencia.

- A Comisión propón que os Estados membros asegúrense da estreita participación dos parlamentos nacionais e os interlocutores sociais e garantan a apropiación do proceso de reforma por unha gama o máis ampla de partes interesadas. En particular, convídase os Estados membros a que expliquen o modo en que as autoridades rexionais e locais participan na elaboración do Programa, dado que o éxito da execución depende tamén dos diferentes niveis de goberno.

- A Comisión propoñerá un novo conxunto de recomendacións específicas por país na primaveira.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta