jueves, 16 de febrero de 2017

No debate de totalidade do Proxecto de Lei de Contratos do Sector Público

Debatemos hoxe no Pleno do Congreso a emenda á totalidade ao Proxecto de Lei de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello, 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

Os obxectivos que inspiran a regulación contida na presente Lei son, en primeiro lugar, lograr unha maior transparencia na contratación pública, o de conseguir unha mellor relación calidade-prezo, para o que se introducen novas consideracións na contratación pública, de maneira que os órganos de contratación poderán dar prioridade á calidade, consideracións ambientais, aspectos sociais ou á innovación, sen esquecer o prezo nin os custos do ciclo de vida do obxecto da licitación.

O Pleno do Congreso dos Deputados rexeitou, con 70 votos a favor, 255 en contra e 13 abstencións a emenda de totalidade ao Proxecto de Lei de Contratos do Sector Público.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta