Sobre o Documento de Regulación Aeroportuaria 2017-2021

Compareceu, hoxe a petición propia, ante a Comisión de Fomento do Congreso dos Deputados, o ministro Íñigo de la Serna para informar sobre a situación actual do Documento de Regulación Aeroportuaria 2017-2021 (DORA) que se vai a elevar ao Consello de Ministros próximamente.

Con iso deuse cumprimento ao compromiso expresado polo ministro ante esta mesma Comisión o pasado día 19 de decembro; e, ademais, deuse resposta de maneira acumulada ás peticións formuladas respecto diso tanto polo Grupo Socialista como polo Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, indicou que este documento é unha peza crave do modelo de regulación aeroportuaria establecido pola Lei 18/2014, do 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia.

O documento, que será sometido á aprobación do Consello de Ministros nas próximas semanas, está a ser ultimado pola Dirección Xeral de Aviación Civil e é o resultado dun longo proceso de elaboración iniciado fai máis dun ano a partir dunha proposta de Aena que foi consultada previamente coas asociacións de compañías aéreas.

O DORA establecerá para o próximos cinco anos as tarifas aeroportuarias de aplicación na rede de Aena, os investimentos que deben realizarse nela e as condicións de calidade esixibles na prestación dos servizos. Iso contribuirá a fortalecer a competitividade e a eficiencia dos nosos aeroportos, así como a garantir a capacidade necesaria para absorber a crecente demanda prevista para os próximos anos.

En consecuencia, trátase dun documento de especial relevancia por canto o transporte aéreo constitúe un sector estratéxico para España; tanto para garantir a mobilidade dos cidadáns e a súa cohesión territorial como pola súa estreita vinculación co turismo, un dos grandes motores da nosa economía.O DORA, segundo detallou o ministro, configúrase tamén como o instrumento do que se dota o Goberno para exercer a supervisión continua da calidade prestada nos servizos aeroportuarios; fortalecendo así por esa vía a súa competitividade e facilitando que o sistema aeroportuario español continúe sendo unha referencia internacional que concilia a súa sustentabilidade financeira e as máis altas prestacións.

MELLORA DA CALIDADE DO SERVIZOUna das principais liñas estratéxicas do modelo de xestión aeroportuaria que define o documento é a decidida aposta pola mellora da calidade dos servizos aeroportuarios en aspectos tales como a dispoñibilidade de equipos, os tempos de espera, a orientación do pasaxeiro no seu tránsito polo aeroporto ou a limpeza.

En concreto, o documento esixirá que os tránsitos nos filtros de seguridade sexan equiparables aos dos aeroportos máis importantes da nosa contorna e mesmo mellores.

En segundo lugar, tamén será obxecto de control o tempo máximo para a entrega de maletas, para que estas estean a disposición do pasaxeiro canto antes, tendo en conta as singularidades de cada aeroporto.En terceiro lugar, en relación co que os técnicos denominan "equipos", é dicir, as escaleiras, ascensores ou as cintas de recollidas de equipaxes, esixirase que teñan unha dispoñibilidade do 99% para reducir ao mínimo inevitable as posibles incidencias.

Así mesmo, medirase a experiencia do usuario, fundamentalmente a través de enquisas realizadas aos pasaxeiros. Estas realízanse de acordo á metodoloxía de ACI (Airports Council International), a agrupación que engloba á maioría dos aeroportos internacionais, e catalogan aos aeroportos nun ránking de 1 (malo) a 5 (excelente). Os indicadores miden a satisfacción en canto a limpeza, comodidade, orientación e atención a persoas con mobilidade reducida:

E en quinto lugar, o tempo de resposta orientativo ante reclamacións do operador aeroportuario será de 5 días.

Xunto a iso, o documento contempla mecanismos para asegurar e incentivar a mellora da calidade, a través de bonificacións por cumprimento de obxectivos, e tamén penalizacións polo seu incumprimento, que igualmente serán de aplicación polo atraso na realización de investimentos estratéxicos.

INVESTIMENTOS

Precisamente en materia de investimentos, o DORA recolle as necesarias para garantir o adecuado funcionamento dos aeroportos, así como a adecuación da súa capacidade ás previsións de demanda.

O DORA establecerá tamén a senda tarifaria, que garantirá a viabilidade e sustentabilidade financeira da rede, ao permitir a recuperación por Aena dos custos necesarios para a prestación dos servizos aeroportuarios básicos o que, unido ás bonificacións xa fixadas por razóns de interese xeral, sitúan aos aeroportos españois entre os máis económicos da nosa contorna.

Todo iso, unido aos esquemas de incentivos comerciais previstos por Aena para potenciar a creación de novas rutas e o crecemento dos pasaxeiros nas xa establecidas, seguirá facendo dos nosos aeroportos un conxunto de infraestruturas atractivas que facilitarán a consolidación da boa evolución do tráfico experimentada nos últimos anos, e que en 2016 alcanzou o récord histórico de máis de 230 millóns de pasaxeiros.

AMPLA PARTICIPACIÓN


O ministro destacou durante a súa intervención que o proceso para a elaboración deste documento foi moi participativo. Neste sentido, destacou a importancia concedida durante a súa tramitación ao papel que xogan as diferentes administracións públicas e os principais axentes económicos e sociais relacionados coa xestión aeroportuaria. 

Este papel articulouse a través dos 19 Comités de Coordinación Aeroportuaria constituídos en cada comunidade e cidade autónoma do noso país, aos que se presentou a proposta de Aena.


En suma, o DORA nace como un instrumento ao servizo do interese xeral mediante a súa orientación inequívoca cara ao fortalecemento dunha rede aeroportuaria competitiva e eficiente, que permita vertebrar territorialmente o noso país e contribúa ao seu desenvolvemento dentro e fóra das nosas fronteiras; consolidando o atractivo dos aeroportos españois e de Aena, xa, hoxe, primeiro xestor aeroportuario do mundo por número de pasaxeiros, mediante un modelo que adianta a capacidade, as condicións de servizo, a senda tarifaria e o conxunto de investimentos durante o próximos cinco anos.

Pode ver este debate, premendo esta ligazón:Con la tecnología de Blogger.