miércoles, 4 de enero de 2017

En 2016 o paro rexistrado descendeu en España un 9,54 %, en Galicia un 10,01 % e en Ourense un 9,95 %

Esta mañá coñecemos os datos de paro rexistrado a finais de 2016 nas Oficinas dos Servizos Públicos de Emprego. Estos son os datos:

OURENSE:

Baixa lixeiramente o paro rexistrado en decembro en relación co mes anterior en 36 persoas, un - 0,16 %.

A nivel interanual, isto é, con respecto a decembro do ano pasado, 2.510 persoas saíron en Ourense das listas do paro, o que supón unha caída do desemprego do – 9,95 %. 

O número de parados queda en 22.720, deles 10.519 son homes e 12.201 mulleres, 21.573 son maiores de 25 anos e 1.147 menores.

Por sectores: 1.331 son da agricultura, 2.938 da industria, 2.547 da construción, 13.927 dos servizos e 1.977 do colectivo sen emprego anterior.

En decembro de 2011 (data de chegada do PP ao Goberno) a provincia de Ourense tiña 28.217 parados rexistrados, de modo que en cinco anos tivemos un descenso de desempregados de 5.497 persoas.

GALICIA:

O paro rexistrado de Galicia medrou en decembro en 2.360  persoas con respecto a novembro (un 1,16 %).

O incremento do paro no mes de decembro é un algo habitual  que vense repetindo de xeito ininterrompido desde o inicio da serie histórica (1996), independentemente da marcha do ciclo económico. Pero é a menor subida dos últimos 3 anos.
En canto ás provincias, a de Lugo lidera a baixada con respecto a decembro de 2015 (-10,56 %), seguida da Coruña (-10,41 %), Ourense (-9,95 %) e Pontevedra (-9,48 %)  e baixa en todos os sectores de actividade

O número de parados queda en 205.914, deles 94.353  son homes e 111.561 mulleres, 196.523 son maiores de 25 anos e 9.391 menores.

Deles 8.305 son da agricultura, 25.499 da industria, 23.368 da construción, 132.419 nos servizos e 16.323 do colectivo sen emprego anterior

A nivel interanual, isto é, con respecto a decembro do ano pasado, 22.894 persoas saíron en Galicia das listas do paro, o que supón unha caída do desemprego do – 10,01 %
, o que supón a maior caída interanual desde o inicio da crise (decembro 2007).  Galicia sigue presentando un mellor comportamento que a media do Estado situándose o crecemento medio punto por enriba (na media estatal baixa nun -9,54% fronte ao -10,01% de Galicia), e que 2016 rematou con menos paro nas principais variables: nas catro provincias, as 7 grandes cidades, todos os sectores, tramos de idade e tanto en homes como en mulleres, así como nos colectivos prioritarios cos que traballa o Goberno galego para reducir o paro.
Así os menores de 30 anos (-15,97%), os parados de longa duración (10,86%) e as mulleres (8,54%). A Comunidade rexistra a metade de mozos desempregados menores de 30 anos que en 2009 (ao inicio da primeira lexislatura) e  case a metade das persoas que saíron do desemprego nos últimos 12 meses eran parados de longa duración.
Salientar tamén que a contratación en xeral medrou en 2016 nun 7,55 % e detallou que a indefinida creceu nun 9,85 % e a tempo completo nun 8,69 %, é dicir, que seis de cada dez contratos firmados en Galicia en 2016 foron a xornada completa.
Finalmente destacar que en decembro de 2011 (data de chegada do PP ao Goberno) Galicia tiña 258.234 parados rexistrados, de modo que en cinco anos tivemos un descenso de desempregados de de 52.320 persoas.


ESPAÑA:

O número de parados rexistrados nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego baixou en decembro en 86.849 persoas en relación co mes anterior, un -  2,29 %.

En termos desestacionalizados, o paro baixa no mes de decembro en 49.243 persoas.

Desta forma, a cifra total de parados rexistrados sitúase en 3.702.974 persoas e continúa nos niveis máis baixos dos últimos 7 anos. 1.642.302 son homes e 2.060.672 mulleres, 3.408. son maiores de 25 anos e 294.570 menores.

Por sectores: 169.375 son dá agricultura, 345.571 dá industria, 376.042 dá construción, 2.497.739 dous servizos e 314.247 do colectivo sen emprego anterior.

Respecto de decembro de 2015 o desemprego baixou en 390.534 persoas, o maior descenso nun ano natural de toda a serie histórica. O ritmo de redución interanual do paro rexistrado sitúase no 9,54%, o máis acusado desde 1.999. Nos últimos 4 anos, o paro diminuíu en máis dun millón de persoas (1.145.749).
O desemprego entre os mozos menores de 25 anos baixou nos últimos doce meses en 47.607 persoas, de tal maneira que o desemprego xuvenil redúcese un 13,9% interanualmente, por encima da media xeral do 9,54%.

Por sectores económicos de procedencia dos traballadores, o paro rexistrado diminúe en Servizos 65.898 (-2,57%), en Agricultura e Pesca en 14.075 (-7,67%). Increméntase en Construción en 8.365 (2,28%), e en Industria en 2.785 (0,81%). Por último no colectivo sen Emprego Anterior redúcese en 18.026 (-5,43%).

O paro rexistrado baixa en 13 comunidades autónomas, encabezadas por Andalucía (-39.908), Madrid (-11.298) e Cataluña (-9.334). Sobe, en cambio, nos 4 restantes, principalmente en Galicia (2.360) e Navarra (1.129).

O número de contratos rexistrados durante o mes de decembro foi de 1.699.018, o maior número de toda a serie histórica neste mes, supón unha subida do 6,5%, respecto ao mesmo mes do ano 2015.

En decembro rexistráronse 122.294 contratos de carácter indefinido, supón un incremento de 14.436 (13,38%) sobre igual mes do ano anterior.

Durante o ano 2016 realizáronse 1.713.262 contratacións indefinidas, o que supón un incremento de 204.097 (13,52%) sobre o exercicio anterior.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta