martes, 22 de noviembre de 2016

Ante o reto de garantir o futuro das pensións, é a hora do Parlamento e, tamén, do Diálogo Social

Hoxe a ministra de Emprego e Seguridade Social, Fátima Báñez tivo a súa primeira comparecencia no Congreso dos Deputados e ante a Comisión non Permanente do Pacto de Toledo, que cualificou como "o gran pacto da democracia", cuxa existencia debe ser un dos principais motivos de confianza dos cidadáns no futuro das pensións.

"Pasados 20 anos da súa primeira formulación, os principios inspiradores do Pacto de Toledo seguen plenamente vixentes e estimúlannos para referendar novas conclusións e recomendacións", remarcou  Báñez.

A destrución de 3,3 millóns de empregos durante os anos de crises provocou  un problema conxuntural, que non estrutural, nas contas da Seguridade Social que ha coincidiu cun momento no que o sistema debeu soportar un importante aumento do número de pensionistas, da contía da pensión e do período de pago da mesma, polo aumento da esperanza de vida.

Así, dixo que o 70% da deterioración neta da saúde financeira do sistema durante o período 2009-2013 débese exclusivamente á redución de ingresos por cotizacións derivadas da importante redución de emprego producida eses anos.

 "E, a pesar de todo iso, conseguimos reducir substancialmente, case á metade, o ritmo de deterioración media anual das contas do Sistema, entre 2012 e 2016, respecto ao período 2008 - 2011."

A ministra sinalou que grazas ao esforzo de todos, está a corrixirse con intensidade o problema que máis impacto tivo para explicar o déficit da Seguridade Social destes anos, a destrución de emprego.

Hoxe xa se recuperaron 1.660.000 postos de traballo, a metade do emprego destruído durante os anos de crises. O noso país é capaz de crear máis de 500.000 empregos ao ano e a afiliación crece a un ritmo do 3,44%, por encima mesmo do crecemento económico (3,2%). Así mentres en 2011 por cada nova pensión perdíanse 3 afiliados, no que vai de 2016, por cada nova pensión créanse 7 empregos. 

AVAL DA COMISIÓN EUROPEA

A ministra destacou que España conta cun sistema público de pensións forte, sustentable "e máis preparado para os retos do futuro que a maior parte dos países da nosa contorna".

Así o reflicte a ausencia de Recomendacións de reformas no sistema por parte da Comisión Europea desde fai tres anos e, máis explicitamente, o Informe "Ageing Report", tamén da Comisión Europea, que afirma que grazas ás reformas dos últimos anos, o noso sistema de pensións atoparase nunha situación máis favorable que a maioría dos nosos socios comunitarios en 2060.

A ministra destacou que se aplicaron reformas para mellorar a sustentabilidade financeira do Sistema garantindo unhas pensións adecuadas.

Desta forma, as novas pensións de xubilación do Réxime Xeral alcanzaron os 1.049 euros, o que significa o 93% do salario medio en España.

Así, o sistema concede a segunda maior taxa de substitución da OCDE, fronte ao 52% de media deses países, ou o 55% de Francia ou o 37% de Alemaña.

Ademais, se han introduciron melloras como o complemento por maternidade para aquelas mulleres con dúas ou máis fillos, unha medida que reforza a contributividad do sistema engadindo un elemento demográfico e axuda a corrixir unha discriminación histórica: a brecha de xénero en pensións. Desta medida benefícianse xa máis de 134.600 mulleres.

Báñez incidiu en débense seguir adoptando medidas que permitan manter a sustentabilidade do noso sistema de protección social no medio e longo prazo. Neste sentido, insistiu na "oportunidade" que supón ampliar ao 100% a compatibilidade entre salario e pensión. "Non ten sentido limitar a vida activa de millóns de españois", sinalou.

A ministra afirmou que na actualidade, máis de de 31.000 persoas compatibilizan o 50% da súa pensión cun salario.

PROPOSTAS PARA O "MÁXIMO CONSENSO"

A ministra sinalou que, ante o reto de garantir o futuro das pensións, é a hora do Parlamento e, tamén, do Diálogo Social.

Báñez, destacou algúns puntos nos que é necesario o "máximo consenso": avanzar na separación de fontes de financiamento sen que iso signifique cambiar a natureza xurídica das prestacións; reforzar a distribución equitativa do esforzo contributivo entre réximes; e transformar as reducións de cotización en bonificacións á Seguridade Social para aliviar as contas do sistema, á vez, que mantemos como prioridade a creación de emprego de calidade.

A única garantía dun sistema de pensións é o crecemento económico e o emprego, cunha distribución da renda equilibrada para poder realizar as correspondentes achegas.

"O Pacto de Toledo está chamado a reforzar e renovar as súas recomendacións co concurso de todas as forzas políticas e sociais, e atendendo ás novas prioridades sociais; ás novas realidades persoais e familiares; ás novas actividades e formas de traballo; e ás profundas transformacións demográficas", concluíu.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta