Rajoy: "A voz dos avogados seguirá sendo capital, a Xustiza necesítalles"

A pasada semana tivo lugar en Torremolinos o Congreso Xurídico da Avogacía que organizou o Ilustre Colexio de Avogados de Málaga, e que reuniu a boa parte do talento xurídico e científico de toda España.

Interveu na inauguración deste Congreso, o presidente do goberno en funcións Mariano Rajoy, que como é coñecido é profesional do Dereito, e trasladou unhas mensaxes que quero resaltar, por compartilos integramente desde a miña dobre condición de avogado e de político en exercicio.

En primeiro lugar agradeceu aos avogados españois a súa "defensa da Lei e do Estado de Dereito, e dunha Constitución que, nacida do consenso, proporcionounos os mellores anos da nosa historia compartida, e grazas porque, con esta defensa do noso marco constitucional, contribuíron a facer un país mellor e unha sociedade máis xusta".

Afirmou que "a avogacía española protexeu desde o exercicio responsable da profesión, un dos artigos máis auténticos e garantistas da nosa Constitución: o que recoñece a todas as persoas o dereito para obter a tutela efectiva dos xuíces e tribunais, así como os dereitos que nos asisten fronte á indefensión e á arbitrariedade"

Rajoy ponderou a seguridade xurídica como "un valor indispensable para o progreso e o discorrer cívico da nosa sociedade. A seguridade xurídica é a clave de bóveda do Estado de Dereito moderno nun mundo cambiante que, con todo, esixe seguridade, previsibilidad e estabilidade. Lonxe de ser un capricho dos xurisconsultos, a seguridade xurídica constitúe a base de todo modelo avanzado de convivencia e desenvolvemento neste século XXI"

Afirmou que "fixemos da Xustiza uno dos eixos estratéxicos do Plan Nacional de Reformas, e xuntos impulsamos unha visión reformista da Xustiza que foi máis aló da mera modernización tecnolóxica para tentar dar resposta a moitos dos seus problemas. Vostedes, sen dúbida, coñecen ben eses problemas:

- Un problema real tiñámolo na organización da Xustiza e por iso reformouse a Lei Orgánica do Poder Xudicial, para posibilitar, entre outras moitas cousas, unha mellor repartición de cargas de traballo entre xulgados e a especialización de órganos xudiciais.

- Outro problema tiñámolo nunha xustiza penal afastada das inquietudes cotiás dos cidadáns. Por iso impulsamos a reforma do Código penal, con novos tipos e penas para unha sociedade máis segura e mellor protexida.

- Había máis dificultades: por exemplo, un proceso penal inexplicable en pleno século XXI. Por iso reformouse a Lei de Axuizamento Criminal, para axilizar a Xustiza porque, como vostedes sen dúbida saben, unha Xustiza lenta non é Xustiza ou é menos Xustiza. Hai moitísimo por facer, pero o camiño iniciado de reformas non pode interromperse polo ben de todos os españois.

- A excesiva litixiosidade tamén era unha carga. Por iso aprobamos leis que apostan pola cultura do acordo fronte á do conflito, como a Lei de Mediación, ou impulsamos novas medidas que axudan a descargar de funcións aos órganos xudiciais, como a Lei de Xurisdición Voluntaria.

- A crise trouxo consigo problemas propios, ao cebarse con determinados colectivos, como os emprendedores ou as familias. Por iso é polo que a Lei de Segunda Oportunidade haxa nado para axudar a todo aquel que queira volver emprender, insistir no esforzo, sen renderse cando a causa é forte e é boa.

- Tivemos, así mesmo, que reforzar a protección doutros colectivos desprotexidos. Por iso aprobamos a Lei do Estatuto da Vítima, medidas importantes contra a violencia de xénero ou para fortalecer a protección dos menores, así como a ampliación da xustiza gratuíta para persoas en situación especialmente vulnerable.

- Outro problema de gran calado ten que ver cos valores sobre os que se sustenta a nosa Nación, como a súa unidade, a soberanía nacional e a igualdade dos españois, residan onde residan. Por iso reformamos a Lei Orgánica do Tribunal Constitucional, para garantir algo tan básico e elemental como que as súas resolucións cúmpranse.

- E xunto a este problema, que a todos preocúpanos, aprobamos unha cuantiosa batería de medidas anticorrupción, incluída a Oficina de Recuperación e Xestión de Activos".

Mencionou tamén Rajoy a aposta tecnolóxica que vive agora a nosa Xustiza, unha aposta que redunda en ben dos profesionais e dos cidadáns, aos que se lles presta un servizo público mellor, máis áxil e a menor custo. 

E para calibrar o que ocorreu, citou un par de datos: "aforramos 393 millóns de euros en custos en desprazamentos, tempo e papel; realizamos xa case 14.000 poxas electrónicas e xa se practicaron de maneira electrónica case cincuenta millóns de comunicacións, nunha aposta polas novas tecnoloxías que non ten, felizmente, volta atrás"

Recoñeceu o presidente en funcións que "a voz dos avogados foi indispensable nesta última etapa de reformas e en moitos dos asuntos de actualidade da nosa Xustiza. Foi na derrogación das taxas, foi no mantemento dos partidos xudiciais, foi no replanteamiento da futura Lei de Servizos Profesionais e foino tamén, por exemplo, na ampliación do beneficio constitucional de xustiza gratuíta para amplas capas da poboación e para colectivos vulnerables, como o das vítimas de violencia de xénero".

E despois de referirse ao pasado; falou do futuro e dixo " creo que chegou a hora da Xustiza e de resolver unha débeda pendente con ela desde a Transición: a de expor a súa transformación integral desde unha reforma que ofreza aos cidadáns e á sociedade novas respostas e solucións para un tempo novo; un tempo no que a Xustiza ha de consolidarse, porque nos vai niso nosa liberdade, como a espiña dorsal do noso modelo de convivencia"

Neste sentido afirmou que : "poida que desde os Pactos da Moncloa do ano 1977 nunca tivésemos mellor oportunidade como a que se nos ofrece hoxe para, tan pronto como sexa posible contar cun Goberno, impulsar unha das grandes reformas estratéxicas e estruturais do noso país. E haberá de abordarse como superamos sempre os desafíos en democracia: xuntos, sumando e con sentido da responsabilidade, desde un gran acordo nacional, político, institucional, social e profesional, contando con todos, escoitando a todos e construíndo entre todos"

Concluíu a súa intervención manifestando que "a voz dos avogados seguirá sendo capital, a Xustiza necesítalles para ser unha Xustiza aberta e transparente, capaz de render contas; para ser áxil e eficiente, mellor ordenada e máis eficaz; para seguir sendo independente, exemplar e de calidade, como o servizo público que é; e para que sexa accesible a todos, para chegar á súa plena dixitalización e para que, a través da seguridade xurídica, poida inspirar confianza e certidumbre e, así, ser panca do noso crecemento económico".

A frase final, resultou ao meu xuízo moi acertada: "Non son poucos os retos que nos esperan; pero, se algo demostrou sempre a avogacía española, é que, como eu aprendín dos meus maiores, o Dereito e a súa práctica non é outra cousa que sentido común codificado. Pero non só iso, tamén demostrou saber estar á altura das circunstancias, mirar de fronte aos problemas, intelixencia para superalos, unha inquebrantable capacidade para propoñer consensos e, o que é aínda máis importante, para alcanzalos. Para min os consensos nunca son unha rendición; ben ao contrario, son un éxito de todos"

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta

Con la tecnología de Blogger.