sábado, 15 de octubre de 2016

Estabilidade Orzamentaria e Reforma Electoral, temas principais do vindeiro Pleno do Congreso

O vindeiro martes, 18 de outubro, teremos Pleno de Congreso, e a orde do día levará como primeiro punto dúas Proposicións de Lei.

Debaterase en primeiro lugar a toma en consideración da reforma da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira  pola que se dispón que cando como consecuencia dunha decisión da UE resultase necesario revisar os obxectivos xa fixados e o Goberno atopásese en funcións, este poderá adoptar o acordo para fixar o obxectivo de estabilidade orzamentaria e débeda pública, paso previo á tramitación dos Orzamentos Xerais do Estado.

A continuación, someterase ao primeiro exame parlamentario a proposta de reforma da LOREG para limitar a oito días, en lugar de 15, o prazo previsto para a campaña electoral no suposto de convocatoria automática de eleccións  se transcorridos dous meses dunha primeira votación de investidura ningún candidato obtivo o respaldo necesario para ser elixido presidente do Goberno.

Neste mesmo martes o Pleno decidirá, tras a toma en consideración, se estas dúas Proposicións de Lei tramítanse en lectura única. No caso de que se acepte, someteranse a debate de nova o xoves, sen pasar por relatorio nin comisión. Unha vez aprobadas no Pleno do xoves, para o que necesitan maioría absoluta, ao tratarse de reforma de leis orgánicas, continuarán a súa tramitación no Senado.

O martes, tras o debate de toma en consideración das dúas proposicións de lei, o  Pleno debaterá e votará dúas proposicións non de lei. Unha delas, do Grupo Parlamentario Socialista, ten como obxectivo pedir ao Goberno en funcións o inicio do procedemento para a reforma do sistema de financiamento autonómico. 

A outra proposición non de lei, sobre a reforma integral do sistema de permisos e prestacións de paternidade e maternidade para o cidadán e atención de menores en casos de nacemento, adopción ou acollida, foi presentada polo Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta