jueves, 25 de agosto de 2016

A economía crece un 0,8% no segundo trimestre e crea 484.300 empregos no último ano

Difunde hoxe o INE os datos da Contabilidade Nacional Trimestral de España,  que son moi satisfactorios.

Así sabemos que a economía española rexistrou no segundo trimestre de 2016 un crecemento intertrimestral do 0,8%, lixeiramente por encima da do trimestre previo e superior no medio punto ao da zona euro. En termos interanuais, o PIB aumentou un 3,2%, dúas décimas menos que no trimestre anterior e o dobre que o da zona euro (1,6%).

O emprego creceu o 0,6% respecto ao trimestre previo e o 2,9% respecto dun ano antes, o que supón a creación de 484.300 postos de traballo equivalentes a tempo completo nos últimos doce meses. Estas cifras mostran que a economía española mantén un ton de forte dinamismo grazas ao consumo privado, o investimento, sobre todo en bens de equipo, e o repunte das exportacións de bens e servizos.

A composición do crecemento é máis equilibrada, cunha contribución da demanda nacional ao avance interanual do PIB de 3 puntos porcentuais, oito décimas inferior á do trimestre precedente, e unha achega da demanda externa neta positiva, de 0,2 puntos, despois de cinco trimestres de contribucións negativas (-0,4 puntos no primeiro trimestre de 2016).

Entre os compoñentes da demanda nacional, en termos intertrimestrales, destaca o maior ritmo de avance da formación bruta de capital fixo, un punto ata o 1,3%. Dita aceleración explícase polo maior dinamismo do investimento en bens de equipo e activos cultivados, cuxo aumento alcanza o 2,2%, máis do dobre que o do trimestre previo (0,9%), así como polo repunte do investimento en construción, que pasa de retroceder o 0,2% no primeiro trimestre do ano para crecer o 0,9%, no segundo. Pola contra, o investimento en produtos da propiedade intelectual redúcese lixeiramente (-0,1% intertrimestral), tras o avance do 0,4% do trimestre anterior.

Respecto ao gasto en consumo final, o dos fogares increméntase o 0,7% en taxa intertrimestral, tres décimas menos que no trimestre anterior, e o gasto en consumo final das Administracións Públicas redúcese o 1,6%, despois de cinco trimestres de incrementos ininterrompidos (0,7% no primeiro deste ano).

A maior achega da demanda externa neta ao crecemento interanual do PIB débese a unha aceleración das exportacións máis acentuada que a das importacións, con taxas do 6,8% e do 6,6%, respectivamente, superiores en 3 e 1,2 puntos ás do trimestre precedente. En termos intertrimestrales, o crecemento das exportacións alcanza o 4,3%, fronte á caída do 0,4% do primeiro trimestre, o que supón a taxa máis elevada desde o terceiro trimestre de 1997, e as importacións aceléranse 2,3 puntos, ata o 2,7%.

Desde a perspectiva da oferta, o Valor Engadido Bruto (VAB) do sector servizos e o da industria aceléranse dúas e tres décimas, respectivamente, no segundo trimestre, anotando ambos un incremento intertrimestral do 1,1%.

 Pola súa banda, o VAB de agricultura, gandería, silvicultura e pesca descende o 0,9%, unha décima menos que no trimestre anterior, e o VAB de construción diminúe o 0,7%, fronte á variación nula do trimestre precedente.

A taxa interanual do deflactor do PIB sitúase no segundo trimestre no 0,5%, tras a estabilización do primeiro trimestre. Esta aceleración explícase, principalmente, polo repunte do deflactor do consumo das AAPP (1,7%, fronte ao descenso do 0,9% do primeiro trimestre) e pola forte caída do deflactor das importacións (-4,2%, fronte ao -2,6% do trimestre previo).

O ritmo de creación de emprego equivalente a tempo completo moderouse no segundo trimestre do ano, tres décimas tanto en termos intertrimestrales como en interanuais, ata o 0,6% e o 2,9%, respectivamente. Supón a creación neta de 101.200 postos de traballo equivalente a tempo completo no trimestre e 484.300 nos últimos doce meses. Como consecuencia da evolución do PIB e do emprego, a produtividade por ocupado intensifica en tres décimas o ritmo de avance interanual, ata o 0,4%. Pola súa banda, a remuneración por asalariado increméntase un 0,8%, tras o descenso do 0,1% do trimestre anterior, de maneira que os custos laborais unitarios aumentan un 0,4%, fronte ao retroceso do 0,2% do trimestre anterior.

O PIB nominal acelerouse tres décimas no segundo trimestre, ata anotar unha taxa interanual do 3,7%. Respecto da distribución primaria das rendas, dita aceleración débese á evolución de dúas dos seus tres principais compoñentes: a remuneración de asalariados creceu o 4% interanual, 0,6 puntos máis que no trimestre previo, e o excedente bruto de explotación/rendas mixtas acelerouse un punto e medio, anotando un crecemento do 4,6%. Pola súa banda, os impostos netos de subvencións sobre a produción e as importacións rexistraron unha taxa interanual negativa (-1%), despois de catro anos de avances consecutivos.

Como dicía hoxe o ministro Luís de Guindos, ¿canto podería haber crecido a nosa economía se España tivese un Goberno en plenitude e con capacidade de tomar decisións e insistir en novas reformas"

Esperemos que esta situación de transitoriedade termine canto antes polo ben de España.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta