martes, 15 de marzo de 2016

Primeiro Pleno ordinario do Congreso dos Deputados da XI Lexislatura

Hoxe celebramos o primeiro Pleno ordinario do Congreso dos Deputados da XI Lexislatura, e foron aprobadas catro proposicións non de lei, presentadas polos grupos Popular, Socialista, Podemos-En Comú Podem-En Marea e Cidadáns; e as propostas de creación de dúas novas comisións, de loita contra a corrupción e defensa dos dereitos da infancia e a adolescencia.

A sesión comezou ás 16,00 horas co debate conxunto da proposición non de lei do Grupo Popular sobre a "unidade de España", que foi aprobada nos seus termos con 147 votos a favor, 79 en contra e 101 abstencións; e a do Grupo de Cidadáns relativa a "a defensa da democracia, a igualdade e a unión de todos os españois", aprobouse cunha emenda do Grupo Socialista con 131 votos a favor, 95 en contra e 114 abstencións.

A continuación debateuse a proposición non de lei do Grupo Socialista relativa a "recuperar o Pacto de Toledo, como expresión de consenso político, e o diálogo social, co fin de acordar as medidas que permitan asegurar pensións dignas e fortalecer a viabilidade do sistema público de pensións", que quedou aprobada con 219 votos a favor, 109 en contra e 10 abstencións. 

Ademais, debateuse hoxe unha iniciativa non lexislativa do Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ratificación do Convenio número 189 da OIT e a Recomendación número 201 sobre o traballo decente para as traballadoras ou traballadores domésticos, aprobada nos termos de senllas emendas de Foro Asturias e Democrácia i Llibertat, con 224 votos a favor, 1 en contra e 114 abstencións.

A sesión continuou co debate conxunto de dúas propostas de creación de Comisión: do Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, para que se constitúa unha Comisión permanente non lexislativa de loita contra a corrupción; e do Grupo Socialista, xunto aos deputados do Grupo Mixto Joan Baldoví (Compromís) e Alberto Garzón (EU), para formar unha Comisión permanente para a auditoría da calidade democrática, a loita contra a corrupción e as reformas institucionais e legais, que quedou aprobada nos termos dun texto pactado polos grupos proponentes, con 332 votos a favor e 6 abstencións.

Por outra banda, o Pleno abordou, a proposta de Podemos-En Comú Podem-En Marea, a creación dunha Comisión permanente non lexislativa de Dereitos da Infancia e Adolescencia (CPDIA), que se votou en con unha emenda do Grupo de Cidadáns e quedou aprobada con 333 votos a favor e 6 abstencións.

O Pleno acordou tamén por asentimiento o mantemento, con carácter permanente, das comisións non lexislativas de Seguimento e Avaliación dos Acordos do Pacto de Toledo; Seguridade Viaria e Mobilidade Sustentable; para as Políticas Integrais da Discapacidade e para o Estudo do Cambio Climático, xa constituídas.

O Pleno pechouse coa dación de contas da Deputación Permanente do Congreso dos Deputados da X Lexislatura á Cámara da XI Lexislatura, escrito no que este órgano traslada ao Pleno os asuntos tratados durante o período de disolución das Cámaras.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta