jueves, 17 de marzo de 2016

Acordo demandando que a Vía Nova romana sexa declarada pola UNESCO como Patrimonio Mundial

Defendo hoxe a posición do Grupo Parlamentario Popular en relación cunha Proposición non de Lei do Grupo PODEMOS-En Comú-En Marea relativa á solicitude de "declaración, por parte da UNESCO, da Via Nova e o seu legado no Val do Limia como Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade".

Na súa intervención lembrei que na pasada lexislatura, en concreto o 12 de xuño de 2013, a iniciativa da deputada de Bande, Ana Belén Vázquez Blanco, a Comisión de Cultura do Congreso aprobou por unanimidade unha Proposición non de Lei acordando "instar o Goberno a apoiar e defender nas instancias internacionais oportunas a candidatura como Patrimonio Mundial da Vía Nova Romana"

Afirmei que esa declaración da pasada Lexislatura clara e rotunda en apoio da Vía Nova, non impedía que nesta nova Lexislatura que acaba de comezar, o Congreso, na súa nova composición, reiterase esa solicitude, pois o obxectivo aínda non conseguido seguía sendo compartido.

Sinalei a importancia da Vía Nova romana, a número XVIII do itinerario de Antonino, que tras partir de Braga e percorrer 215 millas, é dicir, uns 340 quilómetros, chega a Astorga. Un camiño histórico internacional, xa que discorre actualmente por terras de Portugal e España, á vez que interregional, por canto vertebrou no pasado a comunidade galega coa de Castela e León. 

Unha vía que ten un indubidable atractivo histórico, patrimonial e paisaxístico, pois atravesa o Parque Natural Peneda Gêres-Xurés, que actualmente é reserva da Biosfera, declarada pola Unesco, e o Parque Natural dá Serra dá Enciña dá Lastra. 

Hai un extraordinario número de miliarios, con pontes e tan espectaculares como a Ponte Bibei, o campamento de Aquis Querquennis, ou monumentos como a igrexa visigótica do século VII, de Santa Comba de Bande.

Coa finalidade de mellorar e aclarar o contido da iniciativa formulada polo deputado lucense Miguel Anxo Fernán Vello, defendin unha emenda que trataba de corrixir a petición formulada por PODEMOS-EN MAREA, que pedía  a declaración da Via Nova como "Patrimonio Cultural inmaterial".

Expliquei que a UNESCO reserva esa declaración de "Patrimonio Cultural Inmaterial" para elementos como "as tradicións e expresións orais, as artes, os usos sociais, as festas, as técnicas artesanais, aspectos gastronómicos, etc. " E que por estas razóns o razoable era que o que aprobase hoxe o Congreso fose axustado ao que a Vía Romana é, unha infraestrutura romana que data do século I, é dicir un ben material non inmaterial.

O Sr. Fernán Vello entendeu estes razoados argumentos e finalmente aceptou integramente a nosa emenda que foi a que finalmente aprobou por unanimidade a Comisión. Nos seguintes termos.

"Instar o Goberno a que, previo acordo do Consello de Patrimonio Histórico e o seu grupo de traballo de Patrimonio Mundial, e unha vez fose incluída na lista indicativa, tamén co acordo do Consello de Patrimonio Histórico e o seu grupo de traballo, apoiar e defender nas instancias internacionais oportunas a candidatura como Patrimonio Mundial da Vía Nova Romana".

 Pode acceder ao debate, premendo este enlace:


http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUpAudiovisual?next_page=/wc/audiovisualdetalledisponible?codSesion=2&codOrgano=330&fechaSesion=17/03/2016&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=11http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUpAudiovisual?next_page=/wc/audiovisualdetalledisponible?codSesion=2&codOrgano=330&fechaSesion=17/03/2016&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=11