lunes, 14 de marzo de 2016

Impulsar unha administración intermedia, as deputacións provinciais, máis moderna que se adapte ás necesidades da nosa sociedade actual

Hoxe celebrouse, a petición do Grupo Popular,  unha Xunta de Goberno Extraordinaria da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), relativa ás Deputacións Provinciais, aprobando unha resolución do Grupo Socialista, acordada co Grupo Popular, encamiñada a impulsar a estas administracións redefinindo o seu papel e a súa estrutura.

 O texto aprobado di textualmente: “Impulsar unha administración intermedia, as deputacións provinciais, máis moderna que se adapte ás necesidades da nosa sociedade actual, redefinindo o papel e estrutura das deputacións provinciais de réxime común, para prestar servizos con maior eficacia e garantía de calidade aos concellos de menos de 20.000 habitantes. Desenvolverán as súas competencias prestadoras de servizos con maior eficiencia e sempre con criterios de máxima transparencia, racionalidade e democracia participativa. Pretendemos con iso garantir á cidadanía o acceso aos servizos públicos de calidade independentemente do seu lugar de residencia”.

O vicepresidente da FEMP e alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, manifestou que a Federación “expresou hoxe con claridade que non está en absoluto de acordo con calquera intento que exista de eliminar as Deputacións”.

“Hoxe as Entidades Locais dixeron non, manifestaron a PSOE e Cidadáns con rotundidade a súa oposición a que desaparezan as Deputacións, institucións imprescindibles para a vertebración do territorio nacional, para a asistencia aos pequenos e medianos municipios e para a prestación de numerosos servizos públicos para os cidadáns”, afirmou Da Serna.

A FEMP, a xuízo de De a Serna, “foi hoxe contundente polo que debería respectarse o que os representantes dos municipios e Deputacións nacionais acaban de expresar e que, por tanto, estes partidos reconsideren unha decisión que vai en contra da autonomía local e do sostemento de moitos servizos públicos”.

O vicepresidente da FEMP mostrou a súa satisfacción por ser o seu partido, o Partido Popular, o que promoveu “que se dixese dunha vez por todas o que xa era un berro en toda España”. Así, indicou que numerosas Deputacións, contando co apoio de moitos grupos políticos, aprobaron mocións para que se poña fin a unha proposta que dana cunha gravidade enorme a prestación dos servizos públicos daqueles veciños que por vivir no mundo rural necesitan máis axuda.

Así Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense e membro da Xunta de Goberno FEMP, afirmaba nun escrito que o acordo de goberno subscrito o pasado 24 de febreiro entre o PSOE e Ciudadanos, no que se acordaba a “supresión das deputacións provinciais de réxime común”, “supón un gravísimo ataque á autonomía provincial e aos seus órganos de gobernos recoñecidos pola nosa Constitución”.

Manuel Baltar, que é partidario de reformar o réxime electoral para que se elixan en urna aos membros da corporación provincial, “cuestión que defendo dende sempre –afirma-, como tamén a reforma do financiamento”, destaca que as deputacións provinciais “son institucións constitucionais que foron co-protagonistas, como gobernos locais intermedios da mellora xeral dos nosos pobos e cidades”, e engade: “Cumpren cunha labor de coordinación territorial, de auxilio aos pequenos e medianos municipios, de prestación de servizos de primeira necesidade e proximidade que non poderían proporcionar moitos municipios por si solos, de impulso de actuacións complementarias en temas de competencia municipal, mellorando a xestión local”.

Neste sentido, considera Baltar que as deputacións xogan un papel esencial na xeración de economías de escala, “contribuíndo ao abaratamento dos custes e producindo un efecto multiplicador sobre os recursos”. Provincias e municipios, Concellos e Deputacións, integran unha mesma comunidade política local e comparten uns mesmos intereses, sen relación xerárquica senón de paridade institucional”.

Baltar entende que os gobernos provinciais “son imprescindibles para dar cumprimento ao artigo 139 da Constitución, que garante que “todos os españois teñen os mesmos dereitos e obrigas en calquera parte do territorio do estado”. “A supresión dos órganos provinciais -afirma- convertería en cidadáns de segunda división a millóns de españois que viven no medio rural, na súa maioría en pequenos pobos, aos que non se lles poden negar os mesmos dereitos, oportunidades e obrigas que ao resto de cidadáns”.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta