viernes, 12 de febrero de 2016

Baixan en xaneiro os prezos o 0,3% polos produtos enerxéticos, en especial, a electricidade

Subestación de Velle
Resalto que hoxe o Instituto Nacional de Estatística (INE), fixo público que o Índice de Prezos ao Consumo (IPC) diminuíu un 0,3% en xaneiro en taxa interanual tal, o que sen dúbida constitúe unha boa noticia para o peto dos consumidores.

Esta redución de tres décimas respecto da taxa de decembro, explícase principalmente polos produtos enerxéticos e, en particular, pola redución do prezo da electricidade. En relación co mes anterior, o IPC xeral reduciuse un 1,9%, fronte ao descenso do 1,6% do mesmo mes de 2015.

Os prezos dos produtos enerxéticos rexistraron en xaneiro unha taxa interanual do -10,3%, descenso superior en case tres puntos ao do mes anterior (-7,5%).

Esta maior caída débese á electricidade, que diminúe un 13% respecto dun ano antes, tras o aumento do 0,8% do mes anterior.

A partida de combustibles e carburantes segue moderando o ritmo de descenso, case un punto e medio ata o -9,2%, en liña coa evolución dos prezos do petróleo. A taxa de variación interanual dos prezos dos alimentos non elaborados increméntase oito décimas en xaneiro, ata o 3,3%. Esta aceleración responde, en gran medida, ás froitas frescas.

A inflación subxacente (exclúe os elementos máis volátiles do IPC, alimentación fresca e enerxía) permaneceu en xaneiro no 0,9%, igual que o mes previo.

En termos intermensuales, o IPC diminuíu un 1,9% en xaneiro, fronte á caída do 1,6% do mesmo mes de 2015. Este descenso explícase polo abaratamento dos produtos enerxéticos, especialmente da electricidade. Tamén influíron os BINE, principalmente pola caída estacional do vestido e calzado e, en menor medida, os servizos, particularmente o turismo e a hostalería.

Central eléctrica de Velle
A taxa anual do IPC en xaneiro diminúe en todas as comunidades autónomas, excepto en Cantabria e en Navarra, nas que permanece estable. Rexistraron taxas superiores á media nacional País Vasco (0,1%), Cataluña (0%), Baleares e Navarra (-0,1%) e Aragón, A Rioxa, Madrid e Murcia (-0,2%). O resto de comunidades autónomas presentaron taxas inferiores á media, correspondendo a menor a Melilla e Canarias (-0,7%). 

A taxa anual do IPC a impostos constantes situouse en xaneiro no -0,3%, do mesmo xeito que a do IPC xeral.

O INE publicou tamén o IPC harmonizado (IPCA) correspondente ao mes de xaneiro, cuxa taxa anual sitúase no -0,4%, fronte ao -0,1% do mes anterior. Se se compara esta taxa coa estimada por Eurostat para o conxunto da zona euro en xaneiro (0,4%), o diferencial de inflación favorable a España amplíase medio punto, situándose en -0,8 puntos porcentuais.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta