sábado, 20 de febrero de 2016

Acadado un acordo para que o pobo británico opte pola permanencia na Unión Europea

Concluíu o Consello Europeo, celebrada en Bruxelas entre os días 18 e 20 de febreiro, no que se debatían importantes cuestións e entre elas, o encaixe do Reino Unido na Unión Europea con vistas á celebración nese país dun referendo sobre a súa permanencia na Unión; a adopción das conclusións sobre o fenómeno migratorio e dos refuxiados; a situación en Siria e Libia, e o referendo das recomendacións sobre política económica na zona euro.

Reino Unido

Sen dúbida o asunto británico era o que xerara unha maior expectación e a este respecto o presidente do Goberno en funcións, Mariano Rajoy, en rolda de prensa manifestou que "chegamos a un acordo asumible por todos" que, "respectando os principios e valores fundamentais e fundacionais da Unión Europea, confiamos en que sirva para que o pobo británico opte pola permanencia na Unión". "Todos fixemos un esforzo moi importante para acomodar as peticións o primeiro ministro David Cameron", sendo "á vez flexibles e construtivos". "Para España - asegurou Rajoy- para a Unión Europea, para o Reino Unido e creo, sinceramente, que para os intereses dos cidadáns británicos e tamén dos españois, é moi importante que o Reino Unido permaneza na Unión Europea.

A este respecto, dixo, "España centrouse en defender un dos principios fundamentais da Unión: a libre circulación de traballadores e, con iso, o acceso sen discriminacións aos beneficios sociais de quen se despraza entro da Unión para traballar". Este obxectivo, a xuízo do xefe do Executivo cumpriuse "razoablemente", xa que o texto aprobado coa admisión das observacións españolas, "limita de forma moito máis clara as excepcións e as restricións admitidas á liberdade dos traballadores" de modo que sexan iso, "excepcións que deben ser xustificadas e limitadas no tempo, nos seus efectos e non ser discriminatorias por razón de nacionalidade". Tamén foi preocupación de España, continuou Rajoy, "asegurar que se respecte a igualdade de trato e a competencia nos mercados financeiros e bancarios", aspectos nos que "o texto mellorou en relación co inicialmente proposto".


O xefe do Executivo resaltou que, no que se refire á competitividade, España "comparte e apoia" a concepción de "unha Unión Europea aberta ao comercio, competitiva no mundo e centrada nos obxectivos de investigación, desenvolvemento, innovación, mercados únicos dixital e enerxético"

Finalmente, Rajoy puntualizou que o acordado non supón "unha modificación dos tratados da Unión", cuxa eventual modificación terá que facerse respectando os procedementos de revisión establecidos" e, no que a España refírese, "a nosa Constitución".

Movementos migratorios

Sobre esta cuestión, o presidente Rajoy dixo que, "España insistiu nun principio básico: "a mellor forma de resolver unha crise migratoria é abordando as súas causas para evitar as súas consecuencias". Por iso "debemos cooperar cos países de orixe tránsito dos migrantes e refuxiados; loitar contra os traficantes de seres humanos desarticulando as súas organizacións criminais; controlar adecuadamente as nosas fronteiras e impulsar un retorno eficaz aos seus países ás persoas que as nosas lexislacións e tribunais non conceden dereito de asilo".

España está comprometida nesta tarefa de "recolocación e reasentamiento das persoas que chegan a Europa fuxindo da guerra, a barbarie terrorista ou réximes que non respectan os mais elementais dereitos humanos", asegurou o xefe do Executivo. "Pero nada pode facerse sen a cooperación dos países de orixe" e, en leste sentide, na actual crise o papel e a cooperación de Turquía é clave". 

Por iso, anunciou Rajoy, o Consello aprobou axuda financeira ao país e programou unha reunión co primeiro ministro turco en próximas datas.

Zona Euro

O Consello Europeo aprobou tamén as recomendacións económicas para a zona euro, que, como dixo o presidente, "coinciden plenamente coa estratexia de política económica que vén desenvolvendo o Goberno no últimos catro anos".

Recomenda o Consello que os países con déficit introduzan reformas para "reforzar a produtividade; promover a creación de emprego; aumentar a competitividade e mellorar o clima de negocio. Para os países con superávit  apunta medidas para "reforzar a demanda interna e o crecemento potencial". "A política española, en palabras de Mariano Rajoy, está claramente aliñada con estas recomendacións".

Para o mercado laboral, a Unión Europea aconsella "contratos de traballo flexibles; formación continua; políticas para facilitar o reingreso dos desempregados ao mercado laboral; sistemas de protección social adecuados e sustentables; redución de carga fiscal do traballo e o fomento de mercados de bens e servizos abertos e competitivos".

 Medidas implantadas en España como as reformas laboral e da formación; a renda de reactivación; os 500 euros exentos de cotización nos contratos indefinidos; a reforma enerxética ou a unidade de mercado, "atenden a este consello europeo" afirmou o presidente en funcións.

En política fiscal para 2016, o Consello Europeo preconiza manter un ton fiscal neutro e insta, para 2017, a que a zona euro reduza os niveis de débeda pública. "Isto é, asegurou Mariano Rajoy, o que estamos a facer en España", onde "a recadación, por encima do previsto, dedicouse á rebaixa de impostos, mentres se vai reducindo ano a ano o déficit".

Siria e Libia

Polo que se refire a Siria, informou o xefe do Executivo de que o Consello Europeo ha feito "un chamamento para unha rápida implantación dos acordos do Grupo Internacional de Apoio a Siria, especialmente, o cesamento inmediato das hostilidades; o fin dos bombardeos sobre a poboación civil, e o acceso da axuda humanitaria en todo o territorio".

En relación con Libia, úrxese  ás partes á aplicación do acordo político libio para que, canto antes, entre en funcionamento o Goberno de acordo Nacional, requisito imprescindible para a normalización política no país; a loita contra a inmigración ilegal e contra a ameaza terrorista de Dhaes.

Este é a ligazón de Acceso á Conclusións da Reunión do Consello Europeo (18 e 19 de febreiro de 2016).Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta