lunes, 30 de noviembre de 2015

Eleccións Xerais 2015: Programa do Partido Popular. "A España que queremos"

Estás son algunhas das liñas programáticas do Partido Popular, agrupadas en torno ao titular " A España que queremos"

REIVINDICAR A POLÍTICA, COMBATER A CORRUPCIÓN:

A rexeneración democrática foi un dos eixos da acción do Goberno. Somos o Goberno que máis medidas e máis reformas acometeu para previr, perseguir e sancionar a corrupción.  Imos seguir traballando para que a política teña a máxima esixencia de ejemplaridad e ética pública. Queremos que España sexa un país onde os cidadáns sentan orgullosos dos seus representantes.

UNIDADE DE ESPAÑA E CONSTITUCIÓN: A REFORMA INSTITUCIONAL

O Partido Popular garante, e garantirá sempre, que nin España nin a soberanía nacional van ser cortadas en anacos. Aplicaremos todos os recursos e todos os mecanismos que a Constitución nos habilita para plantar cara aos que queren que unha parte de España deixe de selo. 

Garantiremos unha oferta básica de servizos públicos esenciais igual para todos os españois, independentemente do seu lugar de residencia e, por tanto, con igualdade de oportunidades no acceso e a calidade. 

Reforma do Senado: Aprobaremos reformas nos regulamentos do Congreso e o Senado para facelos máis áxiles e abrilos á sociedade. Facilitaranse as iniciativas populares, converterase ao Senado nunha verdadeira cámara territorial e impulsaranse as Conferencias de Presidentes. 

 Concellos: Imos dialogar con todos os partidos para incorporar por lei o costume constitucional de que gobernen nos municipios o partido máis votado.

Os PRINCIPIOS DA DEMOCRACIA NO FINAL DO TERRORISMO DE ETA 

 O compromiso do Partido Popular é firme para que o terrorismo e quen o apoie non consigan nunca a impunidade nin impoñer o seu relato. A condena expresa do terrorismo de ETA é un principio ético irrenunciable. 

 A prioridade é dar a batalla pola verdade histórica do sucedido durante tantos anos. As vítimas do terrorismo deben ser as verdadeiras protagonistas do fin da banda. Reivindicamos o seu papel central e comprometémonos a perpetuar a súa memoria e o recordo vivo dos seus nomes, a evitar homenaxes aos seus asasinos, a continuar investigando os crimes de ETA sen resolver e a impulsar a educación baseada nos principios de liberdade e democracia. 

A AMEAZA DO TERRORISMO YIHADISTA 

É a ameaza máis directa e dolorosa ao noso modelo de convivencia. Imos facerlle fronte e derrotalo coas mesmas ferramentas coas que sempre combatemos o terror: consenso das forzas políticas, cooperación internacional e eficacia das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. 

 Utilizaremos todas as ferramentas do Estado de Dereito e a nosa experiencia de tantos anos na loita contra o terrorismo para levar a cabo unha estratexia integral que asegure a prevención dos atentados, a protección eficaz da nosa sociedade, e a persecución implacable dos terroristas, en estreita cooperación cos nosos aliados internacionais.

 UNHA ADMINISTRACIÓN MÁIS EFICAZ 

O Goberno do Partido Popular ha posto en marcha unha profunda reforma da Administración ao redor de dous principios básicos que antes non se cumprían: evitar o gasto superfluo e impulsar unha Administración eficaz sen duplicidades, sen estruturas innecesarias e menos burocracia. 

 Queremos seguir promovendo reformas para lograr unha Administración que se adianta aos problemas para resolvelos. Unha Administración máis centrada nos resultados que nos procesos. Unha Administración, en definitiva, que fai máis accesibles e sinxelas as súas relacións cos cidadáns. 

XUSTIZA ÁXIL E DE CALIDADE AO SERVIZO DA LIBERDADE 

Imos seguir profundando as reformas emprendidas para asegurar que a xustiza sexa áxil, próxima, independente e continúe sendo a garantía do respecto aos dereitos de todos. 

A calidade da Xustiza compete a toda a sociedade e a todos os partidos. Queremos unha gran Estratexia Nacional que reflicta a realidade da sociedade de hoxe e as demandas dos cidadáns e dos profesionais da Xustiza. 

GARANTIR A SEGURIDADE 

A seguridade foi unha política prioritaria para o Goberno do Partido Popular, tamén nos anos máis duros da crise económica. A prisión permanente revisable e o aumento das sancións para os delitos máis graves lograron reforzar a garantía da nosa seguridade ante os peores delincuentes. 

España é hoxe un dos países máis seguros do mundo, cunha taxa de criminalidade moi por baixo da media europea. Queremos consolidar esta posición que garante a liberdade e o benestar dos españois.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta