No cale do túnel da Canda da liña de Alta Velocidade a Galicia

Viaxo esta tarde a Vilavella  para asistir ao acto de cale do túnel da Canda (vía esquerda), situado entre as provincias de Ourense e Zamora, na Liña de Alta Velocidade (LAV) Madrid-Galicia. Un fito constructivo que supón un importante avance nas obras que se levan a cabo no traxecto comprendido entre Lubián e a capital ourensá.

Durante a súa visita, a ministra de Fomento, Ana Pastor foi a encargada de activar o dispositivo de voladura controlada de mais de 300 quilos de explosivos para completar a perforación deste túnel.

Antes de que remate o mes de setembro está prevista a fin da perforación da outra vía do túnel, que está a ser unha das obras mais complexas da chegada da alta velocidade a Galicia na que traballan arreo máis de 300 personas dende o ano 2012.

Tamén comprobou o grado de execución dos traballos, que se desenvolven conforme ao ritmo previsto para completar a conexión de Galicia á Meseta por alta velocidade.

Cabe destacar que para 2016 prevíronse investimentos por valor de 1.077 millóns de euros en todo o corredor Olmedo-Lubián-Ourense-Vigo, o que pon de manifesto o firme compromiso do Ministerio de Fomento cunha infraestructura clave para o desenvolvemento socioeconómico da comunidade galega.

O túnel bitubo da Canda (unha vía por cada tubo) ten unha lonxitude de 7,3 km. O seu trazado discorre polos términos municipais de Lubián e A Mezquita, supoñendo o nexo entre as provincias de Zamora e Ourense dentro da LAV.

A estrutura está proxectada para a instalación de vía en placa, cunha sección libre de 52 m2 en cada tubo. Ademais, deseñáronse túneles artificiais nos extremos de cada tubo, con lonxitudes de 20 e 72 m na vía dereita e 18 e 72 m na vía esquerda. 

Entre outras instalacións de seguridade, o túnel conta con 18 galerías de urxencia que conectan ambos tubos cada 400 m aproximadamente, cunha sección libre de 21 m2. 

Ademais, cada 1.500 m existen 4 galerías entre ambos tubos que albergarán instalacións de operación e mantemento. Así mesmo, proxectáronse zonas de rescate en ambos emboquilles, situadas na explanación entre ambas vías. 

Unha obra realmente extraordinaria que executa una UTE liderada pola gran empresa ourensá COPASA.Con la tecnología de Blogger.