viernes, 26 de junio de 2015

Debate de totalidade do Proxecto de Leí do sector ferroviario

Onte tivo lugar o debate das emendas de totalidade a tres Proxectos de Lei: o primeiro deles, o Proxecto de Lei do sector ferroviario, ao que foron presentados emendas de devolución o Grupo Socialista, o da Esquerda Plural, o PNV e, dentro do MixtoERC e BNG

A ministra Ana Pastor afirmou que "o proxecto de lei presentado permite establecer mecanismos para asegurar a sostibilidade do noso sistema ferroviario, atender como prioridade a seguridade ferroviaria e, finalmente, traspoñer ao noso ordenamento xurídico a Directiva Recast, pero o máis importante é dar un transporte ferroviario de alta calidade "  

E engadiu que a "aprobación desta lei impulsará o crecemento do sector, aumentará a súa eficiencia e a utilización e fomentará a innovación neste. A lei que presento é o marco do noso sector ferroviario para o século no que vivimos e por iso é tan importante esta fase. Está en tramitación parlamentaria, pero sen dúbida vai saír moi enriquecida desta Cámara porque o fará coa axuda de todos vostedes"

Tras rexeitarse as emendas con 122 votos a favor, 186 en contra e 5 abstencións, continúa a súa tramitación na Comisión de Fomento, e de aí ao Senado, xa que se rexeitou.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta