miércoles, 1 de abril de 2015

Entra en funcionamento a Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria

A partir de hoxe entra en funcionamento a Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria que onte presidida polo secretario xeral de Infraestruturas do Ministerio de Fomento, Manuel Niño, celebrou a  reunión constitutiva do seu Consello Reitor e na que Carlos Díez foi nomeado director.

A Axencia exercerá, no ámbito estatal, as funcións de autoridade responsable da seguridade previstas na normativa e, en particular a ordenación, inspección e supervisión de todos os elementos do sistema ferroviario, en relación tanto coas infraestruturas, o material rodante e o persoal, coma coa operación ferroviaria.

Así mesmo, levará a cabo as funcións relacionadas coa interoperabilidade do sistema ferroviario de competencia estatal e lle corresponderá o outorgamento das licenzas ás empresas operadoras.

Entre outros, autorizará a posta en servizo de liñas e vehículos, expedirá os certificados de seguridade das empresas operadoras e as autorizacións de seguridade dos administradores de infraestrutura. Tamén outorgará as licenzas e títulos de condución do persoal ferroviario, incluídas as de condución dos maquinistas, e homologará os centros de formación do persoal ferroviario e os de mantemento de material rodante.

Así mesmo participará nos grupos de traballo da Axencia Ferroviaria Europea, e noutras Organizacións nacionais e internacionais relacionadas coa seguridade ou interoperabilidade do transporte ferroviario, e propoñerá a elaboración e desenvolvemento do marco normativo de seguridade. 


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta