sábado, 7 de marzo de 2015

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

O vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados comezará o martes, 10 de marzo, con debate de toma en consideración da proposta do Parlamento de Cataluña de modificación da Lei Orgánica do Poder Xudicial e outras normas conexas, en materia de dereitos lingüísticos.

Tamén se debaterá a toma en consideración da Proposición de Lei do Grupo Parlamentario de Unión Progreso e Democracia sobre transparencia e racionalización do sistema retributivo dos membros do goberno, dos Altos Cargos da Administración Xeral do Estado (AGE) e os restantes cargos públicos electos.A continuación veranse as proposicións non de lei do Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA sobre as exclusións sanitarias en España tras o Real Decreto-Lei 16/2012, e a proposición non de lei do PNV relativa ao fomento do emprego xuvenil.


Ademais, abordaranse as mocións consecuencia de interpretacións urxentes do Grupo Socialista sobre a situación, desenvolvemento e perspectivas do Sistema para a Autonomía e Atención da Dependencia; de ERC (Grupo Mixto) sobre recortes económicos a realizar no poder político e transparencia no gasto público; e de UPyD sobre as medidas que pensa adoptar o Goberno para dar unha solución rápida, transparente e efectiva aos prexudicados pola saída a Bolsa de Bankia, co fin de que recuperen o perdido e se depuren as correspondentes responsabilidades.

O mércores, día 11 de marzo, continuarase o Pleno ás 9,00 horas coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpretacións urxentes.

O xoves, a partir da mesma hora, o Pleno comezará co debate de totalidade do Proxecto de Lei polo que se modifica a Lei 39/2007, do 19 de novembro, da carreira militar, co debate e votación da emenda de devolución presentada por UPyD. En caso de tramitarse, continuará o seu trámite na Comisión de Defensa.Tras iso, verase o último Ditame da Comisión do Estatuto dos Deputados sobre declaracións de actividades.


Tamén se decidirá sobre a validación ou derrogación do Real Decreto-Lei 1/2015 do 27 de febreiro, de mecanismo de segunda oportunidade, redución de carga financeira e outras medidas de orde social.

Por outro lado, o Pleno decidirá se ratifica ou revoga a emenda do Senado ao Proxecto de Lei reguladora da Biblioteca Nacional de España, que culmina con esta votación a súa tramitación parlamentaria.


Despois votaranse as emendas de totalidade dos Grupos Socialista; de CiU; de IU,ICV-EUiA, CHA; UPyD; e Mixto (BNG e ERC) ao Proxecto de Lei Orgánica de modificación da Lei Orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de financiamento das Comunidades Autónomas e da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira.

Por último, someterase tamén ao debate de totalidade o Proxecto de Lei polo que se modifica a Lei 34/1998, do 7 de outubro, do Sector de Hidrocarburos, e polo que se regulan determinadas medidas tributarias e non tributarias en relación coa exploración, investigación e explotación de hidrocarburos.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta