sábado, 21 de marzo de 2015

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, comparecerá o mércores día 25 no Pleno do Congreso dos Deputados, a partir das 09,00 horas, para informar sobre o contido do Consello Europeo que se celebra entre os días 19 e 20. A continuación terá lugar a sesión de control ao Goberno, coas preguntas e interpretacións urxentes.


Un día antes, dende as 16,00 horas o Pleno do Congreso debaterá a toma en consideración da Proposición de Lei do Grupo Mixto sobre a disposición adicional segunda da Lei Orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de financiamento das Comunidades Autónomas, e outra sobre do Grupo Socialista de reforma do Código Penal. Ese mesmo día abordarase unha proposición non de lei do Grupo Mixto sobre o financiamento da Comunidade Valenciana, e unha do Grupo Popular relativa á liberación do opositor venezolano Leopoldo López.

Ademais, debateranse e votarán catro mocións consecuencia de interpretación: dous da Esquerda Plural, sobre a erradicación da discriminación contra as mulleres e sobre a situación e perspectivas de futuro das bases militares de uso conxunto; do PSOE sobre as medidas que pensa acometer o Goberno para evitar os graves retrocesos que está a provocar nos dereitos e liberdades das mulleres e para converter a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres no seu principal eixe de actuación; e unha do Grupo Catalán, sobre as prioridades do Executivo para potenciar a economía dixital.

O xoves, a valedora do pobo, Soledad Becerril, comparecerá no Pleno para dar conta do Informe do Valedor do pobo sobre a xestión realizada durante o ano 2014. Tras iso, debaterase a validación de Real Decreto-Lei polo que se adoptan medidas urxentes para reparar os danos causados polas inundacións e outros efectos dos temporais de chuvia, neve e vento acaecidos nos meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2015.

Posteriormente, abordarase o debate e votación definitiva de cinco iniciativas lexislativas remitidas polo Senado: o Proxecto de Lei Orgánica pola que se modifica a Lei Orgánica 10/1995 do Código Penal, o Proxecto de Lei Orgánica de protección da seguridade cidadá, o Proxecto de Lei Orgánica de control da actividade económico-financeira dos Partidos Políticos, o Proxecto de Lei reguladora do exercicio do alto cargo da Administración Xeral do Estado e a Proposición de Lei Orgánica pola que se modifica a Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal en materia de delitos de terrorismo.


Por último, terá lugar o debate de totalidade do Proxecto de Lei do Sistema Nacional de Saúde e verase a proposta de creación dunha Subcomisión para o estudo do modelo da Reserva Militar Voluntaria.