jueves, 26 de marzo de 2015

Aprobada a reforma do Código Penal

Hoxe en nome do Grupo Popular no Congreso, interveu o deputado Leopoldo Barreda, no debate da reforma do Código Penal, afirmando que "supón unha ampla revisión pero, sobre todo, unha actualización atenta a novos fenómenos e novas demandas sociais".

Neste sentido, engadiu que a partir da súa entrada en vigor, "teremos un mellor e máis áxil sistema penal; un sistema que adapta as nosas normas en múltiples ámbitos ao marco xurídico internacionalLa reforma. desconxestiona a xustiza penal ao suprimir faltas de escasa entidade e dá resposta penal nos termos que nos demandan os cidadáns". "É eficaz e proporcionada a novas formas de delincuencia", subliñou.

Criticou á a oposición por falar da reforma en termos de "caricatura", "populismo punitivo", recorte de liberdades ou endurecemento de penas. Na súa opinión, a simple lectura desmente estes cualificativos á par que "acredita por si mesma a nula vontade de acordo coa cal os grupos da oposición afrontaron os diferentes trámites parlamentariaos".

O voceiro popular referiuse tamén á incorporación da prisión permanente revisable e, neste sentido, destacou que a mesma conta co apoio de dous terzos dos españois, co aval do Consello de Estado e respectando o Tratado de Roma e a xurisprudencia do Tribunal de Estrasburgo na materia.

Por iso, lamentou de novo a oposición dos socialistas a esta figura penal "destinada a delitos de excepcional gravidade, os máis graves, os máis repugnantes, os que maior alarma social producen os que maior rexeitamento concitan", como os asasinatos de menores,agresiones sexuais, terrorismo ou magnicidio.

Así, subliñou que a reforma "non" renuncia á reinserción do penado á par que dá resposta á seguridade que esixen os cidadáns e pon a énfase na xustiza porque é xusto que máis graves leven consigo máis graves condenas". "Seguimos defendendo esta reforma pensando non na doutrina ou a teoría académica, senón nas persoas e en dar resposta ás súas demandas e resolver os seus problemas", aseverou.

Leopoldo Barreda tamén explicou que a reforma "permitirá afrontar con maior eficacia a criminalidade reiterada ou a multirreincidencia en delitos contra a propiedade ou o patrimonio" e no tipo penal do furto, incorpora como suposto agravado "a inutilización de dispositivos de alarma ou seguridade e dáse resposta proporcionada, pola gravidade do feito, á preocupación que xeran furtos ou roubos cometidos en explotacións agrícolas ou gandeiras".

En relación coa especial protección das persoas, o voceiro do PP sinalou que se incorporan novos tipos penais para perseguir as condutas contra a liberdade, a dignidade e o respecto ás mulleres. "O novo texto -dixo- facilita perseguir a quen se lucre explotando a prostitución doutra persoa".

Igualmente, destacou a incorporación da discriminación por razón de xénero e a mellor protección aos menores que leva consigo a reforma, pois tipifícanse os contactos a través de internet para cometer delitos sexuais ou mostrar material pornográfico e prevese a retirada ou bloqueo de páxinas con estes contidos ou que utilicen persoas con minusvalidez.

En canto á loita contra a corrupción, Barreda sinalou que o conxunta da reforma "fará posible dar resposta penal aos corruptos nos termos que demanda a sociedade, é dicir, ingresando no cárcere para o cumprimento das penas afastándoos da política e da administración con penas de inhabilitación especial e logrando a devolución do ilexitimamente adquirido a través da figura do comiso".

O dirixente popular tamén destacou outros apartados da reforma que afrontan novos tipos de delincuencia e, neste sentido, explicou que no Senado se mellorou a precisión dos tipos e a seguridade xurídica dos delitos contra a propiedade intelectual ou contra a saúde pública.

Por último, e en relación ao abandono e maltrato de animais, Barredaindicou que "se tipifican novas condutas e se agravan as penas", ademais dun novo tratamento dos incendios forestais, ou a tipificación do furtivismo de especies marisqueiras e pesqueiras.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta