miércoles, 18 de febrero de 2015

Explicando o proceso de entrada de capital privado en AENA

Esta tarde compareceu na Comisión de Fomento do Congreso, o Secretario de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, Julio Gómez Pomar, a petición propia e dun grupo parlamentario para explicar o proceso de entrada de capital privado en AENA.

Dixo que Aena S.A. “é hoxe en día unha empresa pública viable grazas ao traballo e ao esforzo realizado nos últimos tres anos. De feito, xa en 2013 entrou en rendibilidade por primeira vez, alcanzando un beneficio neto de 597 M€. Duplicou o resultado bruto de explotación en dous anos, xa que pasou dos 883 M€ de 2011 a 1.610 M€ en 2013. Ata setembro de 2014, últimos datos auditar e dispoñibles, o EBITDA obtido pola empresa tamén mellorou considerablemente, ao ter aumentado un 15,4% re”specto ao mes de setembro de 2013, alcanzando 1.463 M€.

Dixo que foi o saneamento financeiro de Aena é o que permitiu afrontar un proceso de venda do 49% da súa capital social.

E dixo que a razón do Goberno para incorporar o capital privado no conxunto de accionistas de AENA ten que ver cun dobre obxectivo: garantir, por unha parte, a integridade da rede do sistema aeroportuario español e, por outra, fortalecer e racionalizar a súa xestión.

Cualificou esa rede de estratéxica, pois é a garantía da articulación territorial dos cidadáns e a que soporta unha infraestrutura esencial para a industria turística. Por iso, dixo que, o noso modelo de entrada de capital privado mantén a integridade da rede dos aeroportos españois.

Sinalou que o actual proceso de entrada de capital privado, que, por certo, xa estaba previsto no Real Decreto-lei 13/2010, se puxo en marcha con total transparencia a través do Real Decreto-lei 8/2014, do 4 de xullo (e a Lei 18/2014, do 15 de outubro).

Explicou con detalle as fases dese proceso que foron sometidas á consideración do Consello de Ministros, órgano que na súa reunión do 11 de xullo de 2014 adoptou o Acordo de Autorizar a ENAIRE o inicio dos trámites para o proceso de venda de capital social de Aena, SA. O devandito Acordo foi adoptado previo o Informe do Consello Consultivo de Privatizacións do 26 de xuño no que se concluía que tanto as fases executadas ata a data de emisión do informe coma o deseño da operación se adaptaban aos principios de publicidade, transparencia e concorrencia.

E finalmente expuxo os resultados da colocación do tramo institucional e minorista.

Resaltou que a demanda de compra de accións, tanto dende as institucións financeiras coma dende os cidadáns, é unha mostra da confianza dos mercados en AENA, na forma en que se está a xestionar e no potencial que como primeira empresa xestora de aeroportos no mundo ten.

E concluíu afirmando que "a entrada de capital privado vai servir de panca para fortalecer e racionalizar a súa xestión, sen perder o seu carácter de servizo público que, estou convencido, seguirase mantendo pola presenza maioritaria do Estado e polo novo marco regulador que nos demos".


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta