domingo, 7 de diciembre de 2014

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados

A sesión plenaria da próxima semana comezará o martes, 9 de decembro, ás 16,00 horas, co debate de toma en consideración da proposición de lei Orgánica sobre regulación dos actos de investigación cando se trate de mostras e fluídos cuxa obtención requira un acto de intervención corporal, presentada polo Grupo Socialista.


A continuación, terá lugar o debate de toma en consideración da proposición de lei, do Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: A Esquerda Plural, sobre xubilación anticipada.

Posteriormente veranse as proposicións non de lei, do Grupo Popular, relativa a condenar os "crimes de honra"; e do Grupo Socialista, para garantir o Servizo Postal Universal e defender á Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos S.A. na súa condición de operador designado para a prestación deste servizo.


Por último, debateranse as mocións consecuencia de interpretacións urxentes. En primeiro lugar, a do Grupo Parlamentario Socialista, sobre as medidas, que pensa adoptar o Goberno para que a loita contra a violencia de xénero se converta nunha das súas principais prioridades.


E a continuación, a iniciativa do Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA sobre o balance da Lei 1/2013, do 14 de maio, de medidas para reforzar a protección dos debedores hipotecarios, reestruturación de débeda e aluguer social, e as medidas que pensa adoptar o Goberno para superar o fracaso das súas políticas.

O mércores, a partir das 9,00 horas, celebrarase a sesión de control ao Goberno e o debate das interpretacións urxentes.

O xoves, a partir das 9,00 horas, continuarase a sesión plenaria co debate das emendas do Senado ao Proxecto de Lei de Metroloxía.

A sesión continuará cos ditames da Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionais; en concreto, co Convenio entre o Reino de España e os Estados Unidos Mexicanos sobre cooperación en materia de loita contra a delincuencia organizada, feito en Madrid o 10 de xuño de 2014; e co que regula o traslado de persoas condenadas entre o Reino de España e a República do Senegal, feito en Dakar o 11 de abril de 2014.

Tamén están previstos os debates de totalidade do Proxecto de Lei de Reforma da Lei Hipotecaria aprobada por Decreto do 8 de febreiro de 1946 e do texto refundido da Lei de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2004, do 5 de marzo; do Proxecto de Lei de medidas de reforma administrativa no ámbito da Administración de Xustiza e do Rexistro Civil; do Proxecto de Lei da Xurisdición Voluntaria; e por último do Proxecto de Lei para a salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial.

Posteriormente, o Pleno verá o ditame de Comisión sobre o Proxecto de Lei Orgánica de protección da seguridade cidadá, e as emendas e votos particulares que manteñan os grupos. En caso de aprobarse, co apoio da maioría absoluta necesario polo seu carácter orgánico, remitirase ao Senado para continuar a súa tramitación.

Por último, o Congreso debaterá as propostas de resolución relativas á Memoria sobre o estado, funcionamento e actividades do Consello Xeral do Poder Xudicial e dos Xulgados e Tribunais de Xustiza, así como Memoria do Tribunal Supremo, correspondentes ao ano 2013.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta