jueves, 18 de diciembre de 2014

Récord histórico tanto no volume de préstamos coma no número de operacións formalizadas, nos máis de 20 anos de historia das Liñas ICO.

Coñeciamos onte que o Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedeu préstamos por importe de 21.469 millóns de euros en 2014, que permitiron financiar case 300.000 proxectos de investimento e/ou necesidades de liquidez de autónomos e pemes. O volume de préstamos dispostos a través das Liñas ICO supón un incremento do 54,63% respecto ao do pasado ano e practicamente dobra a cantidade distribuída en 2012.

Estas cifras representan un récord histórico tanto no volume de préstamos concedidos, coma no número de operacións formalizadas, nos máis de 20 anos de historia das Liñas ICO. Así mesmo, poñen de manifesto a normalización no acceso ao crédito, a melloría da actividade investidora das empresas e a consolidación da recuperación económica.
No financiamento concedido en 2014 hai tres aspectos destacables: a gran capilaridade nas operacións financiadas, o incremento do volume de préstamos disposto en todas as Liñas de Financiamento e o notable aumento dos créditos destinados a financiar a saída ao exterior das empresas españolas.
As microempresas e os autónomos foron os principais receptores dos préstamos ICO, co 62% dos préstamos dispostos. Así mesmo, hai que destacar que a maior parte das operacións, o 51%, son préstamos inferiores a 25.000 euros. Máis dun 25% dos préstamos foron concedidos a autónomos.
Os datos das Liñas ICO 2014 poñen tamén de manifesto a crecente actividade internacional das pemes españolas. As Liñas destinadas á Exportación e Internacionalización son as que maior crecemento tiveron, e representan xa o 24% da demanda total de préstamos ICO.

O notable aumento da actividade crediticia traduciuse nunha maior presenza da entidade no sistema crediticio español. O financiamento concedido polo ICO sitúase no 11,8% do total do crédito distribuído polo conxunto do sistema financeiro a empresas con vencemento superior a un ano, o que sitúa o ICO como unha entidade de referencia no financiamento das pemes.
As empresas de Cataluña son as que maior volume de financiamento recibiron, co 19,76% do total. Séguenlle Madrid, co 14,98%; Andalucía, co 11,73% e Valencia co 11,62%.

A Liña ICO Exportadores Curto Prazo foi con gran diferenza, a que experimentou un maior crecemento. En 2014 distribuíronse case 4.800 millóns en créditos, o que supón un incremento de máis do 242% respecto a 2013.
A través desta liña financiáronse preto de 65.000 facturas, por un importe medio de 73.800 euros. Concedéronse préstamos para operacións de exportación con destino a 186 países diferentes. A Unión Europea engloba o 67% das facturas financiadas, destacando por países Francia, co 18%; Alemaña, cun 12% e Italia, co 10%.

A Liña ICO-Internacional, destinada a financiar a implantación de empresas españolas no exterior, distribuíu case 400 millóns de euros en préstamos, o que supón un incremento do 44% respecto ao pasado ano. Financiáronse máis de 800 proxectos en 82 países diferentes.

Entre as principais liñas de mediación do ICO cabe destacar a Liña Empresas e Emprendedores, cuxa finalidade é financiar tanto investimento coma liquidez. A través desta liña concedéronse préstamos por valor de máis de 16.000 millóns de euros, un 33% máis que o mesmo período de 2013.
Tamén hai que destacar o crecemento experimentado pola Liña ICO SGR/SAECA, que alcanzou un importe de 88 millóns de euros, o que supón un incremento de 22% respecto ao pasado ano.
 
Sen dúbida una excelente noticia que merece  moitos parabens para Irene Garrido Valenzuela, a presidenta do gran equipo profesional do ICO.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta