jueves, 27 de noviembre de 2014

Rajoy: "Estamos a tomar medidas suficientes e eficaces para evitar que os abusos que coñecemos teñan, nin sequera, a posibilidade material de repetirse".

Hoxe debatemos no Pleno do Congreso os proxectos de Lei Orgánica de control da actividade económico-financeira dos Partidos Políticos e de Lei reguladora do exercicio do alto cargo da Administración Xeral do Estado, que teñen foron presentados ante o Pleno polo presidente do Goberno, Mariano Rajoy, e que superaron o seu primeiro exame parlamentario, ao rexeitarse as emendas de totalidade presentadas polos grupos Socialista, de IU, ICV-EUiA, CHA, UPyD e Mixto (BNG).


O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, interveu para defender as medidas incluídas nos dous proxectos, que se debateron de forma conxunta. E tamén presentou "o terceiro piar da rexeneración democrática", unha serie de "medidas penais e procesuais de loita contra a corrupción".


Explicou o presidente, que a corrupción é "un problema perigoso e inaprazable que este Goberno tomou moi en serio". Asegurou que entende e comparte "a indignación dos españois" e, por iso, as propostas presentadas constitúen "unha resposta á corrupción ampla, firme, eficaz e duradeira" e, aínda que non é a primeira reforma lexislativa que se adopta, si é a máis "importante, completa e chamada a exercer maior influencia".

Negou que a corrupción sexa un fenómeno xeneralizado: "Non" existe "tal corrupción xeneralizada". "Se habemos de xeneralizar -puntualizou - será para soster, con orgullo, que a maioría dos nosos representantes políticos son persoas decentes,". En opinión de Rajoy, "nin España nin os españois, nin os seus representantes, nin as súas empresas, nin os seus traballadores están contaminados", polo que falar de corrupción xeneralizada só condúcenos a sinalar ao sistema: "A partir de aí non queda espazo máis que para os salvapatrias das vasoiras cuxo único programa político consiste en varrer".

Tamén admitiu que a percepción da corrupción se agrava nestes tempos de crise: "Calquera rapacería se percibe como un insulto cara aos que fan números para chegar co fin de mes".

Tras apuntar que o Goberno tomou medidas de rexeneración "dende o minuto un" (o primeiro Consello de Ministros aprobou unha reforma da Lei de Financiamento de Partidos Políticos), Rajoy destacou a posta en marcha do Portal da Transparencia, ao que, a partir do próximo 10 de decembro, os cidadáns poderán ter acceso para consultar toda a información que lles interese.

Recordou que son moitas as medidas que se aprobaron en materia de corrupción e que, grazas a elas, "hoxe é xa máis difícil corromperse en España que antes de que nos confiasen o Goberno".

Mariano Rajoy explicou que o Proxecto de Lei Orgánica de Control da Actividade Económica-Financeira dos Partidos Políticos pretende "impoñer máis control, máis fiscalización e maior transparencia mediante medidas extraordinariamente importantes".

Ás propostas que xa están incluídas nese proxecto, o presidente engadiu algunhas máis: impedir aos particulares facer doazóns aos partidos políticos superiores a 50.000 euros; obrigar a comunicar ao Tribunal de Contas calquera doazón superior a 25.000 euros e facer pública esa información na páxina web da formación; e impoñer os partidos políticos "uns patróns éticos e democráticos", que deberán engadir aos seus estatutos. Entre estes patróns, destaca a inclusión dun procedemento de expulsión para aqueles dos seus membros que fosen condenados pola comisión de calquera delito doloso.

Se unha formación política incumpre os novos requisitos, "o Rexistro de Partidos Políticos poderá solicitar xudicialmente a cancelación da súa inscrición". Estas normas afectan ás aproximadamente 4.200 formacións políticas inscritas, especificou o presidente.

A Lei Reguladora do Exercicio do Alto Cargo da Administración Xeral do Estado recolle "un catálogo de requisitos e regras que deben cumprir" os que van exercer tarefas de responsabilidade na Administración", o que constitúe un verdadeiro estatuto do alto cargo. Rajoy insisitió en que se impoñen novos requisitos como a esixencia dunha declaración responsable no momento en que sexan nomeados, a carencia de antecedentes penais por determinados delitos, unha regulación máis estrita e escrupulosa sobre as súas retribucións e bens e a obrigatoriedade de acreditar mediante un certificado a súa situación tributaria.


Mariano Rajoy presentou novas iniciativas, ás que cualificou como "o terceiro piar da rexeneración democrática". Trátase de "medidas penais e procesuais de loita contra a corrupción". Para iso, dixo, habería que reformar o Código Penal porque necesitamos dotar de maior efectividade as figuras penais existentes contra a corrupción; e, ademais, axustalas á gravidade destas condutas". Nesta liña, propuxo a creación de novas figuras penais.

Segundo apuntou, "a partir deste momento e por primeira vez na nosa democracia o financiamento ilegal dos partidos políticos será un delito específico". Tamén se agravarán as penas de inhabilitación e aumentaranse os prazos de prescrición dos delitos relacionados coa corrupción. Ademais, engadiu, é fundamental a rápida recuperación de todos os bens que o delincuente estea obrigado a devolver".

Rajoy agregou que "é imprescindible reformar a lexislación procesual porque necesitamos máis axilidade e máis eficacia na actuación dos tribunais" porque "unha Xustiza tardía perde eficacia e esperta unha gran desconfianza dos cidadáns no Estado de Dereito". Todo isto, sinalou, "esixirá modificacións na Lei de Axuizamento Criminal" para, por exemplo, "axilizar os macroprocesos".

Para conseguir "xulgar con rapidez, recuperalo todo e reparar o dano," debe facerse "un maior esforzo nos medios e os recursos para a loita contra a corrupción". Por iso, Rajoy anunciou a convocatoria de novas prazas de xuíces e fiscais e que se dedicarán máis recursos ao impulso de novas tecnoloxías, o que se aprobará no próximo Consello de Ministros.

Tamén enumerou outras propostas como as referidas a aumentar o control parlamentarios dos indultos (cada seis meses remitirase ao Congreso un informe sobre a concesión e a denegación destes), mellorar a Iniciativa Lexislativa Popular e incrementar o control no marco da Reforma das Administracións Públicas e a lexislación de Contratos.

Mariano Rajoy dixo que "estamos ante cambios moi importantes na estrutura legal do noso país", polo que "é importante que saibamos sostelos mostrando un amplo acordo". Expresou os seus dous desexos: "Que sexan aprobadas canto antes e que dispoñan do maior grao de acordo posible entre os grupos desta Cámara. Tan importante paréceme o un como o outro".

O presidente subliñou que prefire o acordo, pero "se non fose posible alcanzalo, me quedará máis opción, aínda lamentándoo, que cumprir co meu deber, "é dicir", sacar adiante os proxectos de lei cos votos que nos confiaron os españois". Sinalou que "os españois esperan estas reformas, necesitan estas reformas e é o meu deber asegurarlles que sairán adiante e entrarán en vigor".


Para rematar, Rajoy enviou unha mensaxe aos cidadáns: "Estamos a tomar medidas suficientes e eficaces para evitar que os abusos que coñecemos teñan, nin sequera, a posibilidade material de repetirse".