martes, 18 de noviembre de 2014

Na Xornada de "Propostas lexislativas que contribuan a un mellor posicionamento do sector da Enxeñaría"

Celebramos hoxe no Congreso dos Deputados unha Xornada de "Propostas lexislativas que contribuan a un mellor posicionamento do sector da Enxeñaría" organizada por TECNIBERIA, que se inscriben dentro do marco do 50 aniversario desta Asociación Española de Empresas de Enxeñaría, Consultoría e Servizos Tecnolóxicos.

Como presidente da Comisión de Fomento correspondeume dar a benvida aos asistentes e facer unha breve intervención na que recoñecín o importante papel destas empresas no desenvolvemento económico e o fortalecemento da imaxe de España.

Destaquei a importancia destes encontros con empresas que son moi útiles para os deputados, pois como representantes dos cidadáns debemos coñecer as necesidades e demandas dos distintos sectores da sociedade e estar abertos ao máis amplo diálogo con todas as entidades e asociacións, porque iso incide de xeito directo na calidade do noso traballo parlamentario e nun mellor exercicio da nosa función.

Logo pronunciou un discurso o Secretario de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, Julio Gómez Pomar.

Aludiu ao impacto moi forte que a crise ten na actividade de obra civil e de enxeñaría.

 E engadiu que non obstante, o país xa está a asistir a un "cambio de tendencia" na evolución da economía e do mercado laboral, e empeza a "saír do letargo" dos últimos anos. "Iniciamos unha senda positiva e o importante é non se saír desa senda e seguir mantendo políticas razoables que nos manteñan neste camiño", insistiu, admitindo non obstante que aínda se manteñen os problemas do alto endebedamento e do "estancamento que empeza a divisarse noutros países da Eurozona".

Gómez-Pomar destacou que os Presupostos para 2015, actualmente en tramitación no Senado, son "radicalmente distintos" aos dos dous últimos exercicios, porque "por primeira vez en Fomento o investimento novo crece de forma moi significativa".

Puxo en valor o incremento do 6,1% nos recursos cos que Fomento contará en 2015, dato que se eleva ao 11% se se conta só o investimento novo, que contará con máis de 9.570 millóns de euros.

Finalmente o Secretario de Estado expresou a súa sensibilidade cara aos problemas do sector --trasposición de directivas de contratación, homologación de títulos previos a Bolonia, clasificación das empresas de enxeñaría, avais e garantías, etc. -- e comprometeuse a traballar no mellor beneficio dos enxeñeiros.

E logo foi a quenda do presidente de TECNIBERIA, Juan Lema Devesa quen na súa intervención destacou os valores e as potencialidades das empresas de Enxeñaría españolas, e a calidade, profesionalidade, e competitividade dos traballos que desenvolven. Recoñecidas e prestigiadas no ámbito internacional.


Fixo referencia ás circunstancias específicas da conxuntura actual (crise económica, paralización do mercado interno, crecente competencia no ámbito internacional) que fan que o sector atravese unha grave crise, que ameaza mesmo a supervivencia das empresas.

Resaltou a importancia extrema do sector da Enxeñaría, cualificándoo de estratéxico. É o sector do coñecemento, sen el, o país está baleiro. E tamén a necesidade dun sector forte e competitivo, e grave risco de colonización intelectual por parte de terceiros se o sector se debilita.

Falou da responsabilidade dos poderes executivo e lexislativo, que deben garantir un marco viable, optimista e favorable, para o desenvolvemento das empresas do sector. Máxime considerando a realidade do noso mercado interno, en que o mono cliente do sector da Enxeñaría son as diferentes Administracións públicas.

Aludiu aos dous mecanismos fundamentais de actuación: os Presupostos das diferentes Administracións públicas e as condicións de contratación do sector público.


Respecto ás condicións administrativas de contratación dixo que son o resultado das diferentes iniciativas lexislativas, e deben fomentar unha cultura empresarial capaz de achegar ao mercado internacional solvencia técnica, calidade e competitividade no seu traballo, e sobre todo, e como elemento diferencia, valor engadido ao cliente. A devandita cultura empresarial resulta imprescindible para abordar con éxito o mercado internacional.

Reclamou ao poder executivo que ten a obriga de formular un marco de actividade mínimo compatible con este escenario, e o poder lexislativo ten a responsabilidade de garantir que este marco mínimo existe, e se potencia a través dos desenvolvementos lexislativos.

Sinalou ademais a oportunidade ademais, de potenciar esta cultura, a través dunha acertada transposición das Directivas europeas de contratación do sector público, e de concesións e servizos. E formulou alternativas de todo tipo para a súa mellora.

Despois foi a quenda de intervencións dos deputados Josep Sánchez Llibre, Juan Luis Gordo e Andrés Ayala dos Grupos Parlamentarios Socialista, Popular e de CiU. A continuación houbo un interesante debate.

Clausurou a Xornada o presidente do Congreso, Jesús Posada, que dixo que "todos os indicadores económicos avalan que estamos a comezar a superar a grave e prolongada crise que vivimos nos últimos anos. As perspectiva son mellores. Sen dúbida, non podemos pechar os ollos á realidade, e a ralentización do crecemento noutros países da UE preocúpanos. Pero estou seguro de que nese camiño de saída da crise que España comezou a percorrer xa non haberá marcha atrás"


E engadiu que esta "convicción" se deriva da "profunda confianza" do presidente do Congreso en "España e todos os españois", que "no pasado foron capaces de superar situacións polo menos tan difíciles como a dos últimos anos" grazas ao "traballo conxunto de institucións políticas e sociedade civil". "Iso conduciranos á definitiva superación da crise e a lograr que España entre novamente nunha senda do crecemento e a prosperidade", apostillou.

Posada destacou o papel relevante que deberán xogar os enxeñeiros e as empresas do sector, que deberán manter unha "activa participación" nos "principais retos" do país: a loita contra o cambio climático, a dependencia enerxética, a mellora da sostibilidade ambiental, a accesibilidade universal ou o imposto das tecnoloxías da información e a comunicación.

"Todos eses obxectivos esixen de xeito moi significativo a achega dos enxeñeiros e das empresas de enxeñaría", insistiu reclamando a liña seguida un "plan de impulso da enxeñaría" cuxas medidas sexan acordadas polo Goberno, os grupos parlamentarios e o propio sector.

Neste punto, agradeceu a TECNIBERIA a organización da xornada, que permitiu aos grupos parlamentarios debater sobre diferentes propostas de mellora lexislativa, cuxas conclusións se elevaron á Presidencia da Cámara Baixa.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta