domingo, 6 de julio de 2014

Sobré o vindeiro Pleno do Congreso


O próximo Pleno do Congreso dos Deputados comezará o martes, 8 de xullo ás 16:00 horas, co debate para conseguir un acordo polo que se fixan os obxectivos de estabilidade presupostaria e de débeda pública para o conxunto de Administracións Públicas e de cada un dos seus subsectores para o periodo 2015-2017 e o límite de gasto non financeiro do Orzamento do Estado para 2015. 

Posteriormente, debateranse as mocions consecuencia de interpelacions urxentes presentadas por distintos grupos. En primeiro lugar, debaterase a moción do Grupo Mixto, sobre o incremento de espazos de impunidade no ámbito da Administración de Xustiza fronte ás políticas de restricción de liberdades. A continuación, tratarase a do Grupo Socialista, sobre a orientación, obxectivos e efectos da anunciada reforma fiscal. Finalmente, o pleno debaterá a presentada polo Grupo Vasco (EAJ-PNV), sobre o Plan de Implantación da Garantía Xuvenil. 

O Pleno continuará co debate sobre as enmendas do Senado ao Proxecto de Lei de Navegación Marítima. Despois, a Cámara Baixa debaterá si tramítase de forma directa e en lectura única o Proxecto de Lei Orgánica pola que se autoriza a ratificación das Enmendas ao Estatuto de Roma da Corte Penal Internacional, relativas aos crimes de guerra e ao crime de agresión, feitas en Kampala o 10 e 11 de xuño de 2010. 

O Pleno renovarase o mércores, 9 de xullo, ás 9:00 horas, coa comparecencia, a petición propia, do presidente do Goberno ante o Pleno do Congreso dos Deputados, para informar sobre o Consello Europeo celebrado os días 26 e 27 de xuño de 2014. Posteriormente, o pleno proseguirá coa sesión de control ao Executivo e o debate das interpelacions urxentes. 

O xoves, 10 de xullo ás 9:00 horas o Pleno continuará co debate para a convalidación ou derrogación do Real Decreto-Lei 7/2014, de 20 de xuño, polo que se concede un suplemento de crédito por importe de 95.000.000 de euros no orzamento do Ministerio de Economía e Competitividad, para a realización das actuacións enmarcadas no Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación e concédese un crédito extraordinario por importe de 175.000.000 de euros no orzamento do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, para financiar ao Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) a sexta convocatoria de axudas do programa de incentivos ao vehículo eficiente (PIVE 6).

A continuación, procederase ao debate de totalidade do Proxecto de Lei pola que se modifica a Lei de Sociedades de Capital para a mellora do goberno corporativo. O Pleno considerará despois os dictames de comisións sobre o Proxecto de Lei Orgánica, complementaria da Lei de recoñecemento mutuo de resolucións penais na Unión Europea, pola que se modifica a Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial e do Proxecto de Lei Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penais e consideración de resolucións xudiciais penais na Unión Europea. 

Posteriormente, levarase a cabo a tramitación directa e en lectura única do Proxecto de Lei Orgánica pola que se autoriza a ratificación das Enmendas ao Estatuto de Roma da Corte Penal Internacional, relativas aos crimes de guerra e ao crime de agresión, feitas en Kampala o 10 e 11 de xuño de 2010.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta