miércoles, 16 de julio de 2014

Jean Claude Juncker, elixido presidente da Comisión Europea

A Comisión Europea, xa ten novo presidente para os próximos cinco anos, é Jean Claude Juncker.


Foi elixido por maioría absoluta polo Parlamento Europeo. Substituirá ao actual presidente José Manuel Durao Barroso o próximo 1 de novembro, despois de que constitúa o novo colexio de comisarios, formado por un candidato de cada país membro.

No Parlamento obtivo o apoio de 422 dos 751 eurodeputados, superando amplamente a maioría mínima requirida no Tratado de Lisboa, que é de 376 votos. Nunha votación secreta, 250 eurodeputados votaron en contra, 47 abstivéronse e 10 votos foron nulos. Obtivo o apoio do Partido Popular Europeo (PPE), de parte do Grupo Socialista (S&D) e dos liberais (ALDE).

O luxemburgués Jean-Claude Juncker é o primeiro presidente da Comisión Europea elixido polos cidadáns, referendados polo Parlamento e aprobado polo Consello Europeo, tras as eleccións europeas do 25 de maio. É a primeira vez que se elixe o presidente desta forma tras a aprobación do Tratado de Lisboa en 2009, que establece que o Consello Europeo, formado polos Xefes de Estado e de Goberno da UE, ten propoñer o Parlamento o candidato da Comisión nos resultados segundo os resultados das eleccións europeas.

Jean Claude Juncker foi o primeiro ministro de Luxemburgo entre xaneiro de 1995 a decembro de 2013, e anteriormente fora ministro de varias carteiras no seu país, un dos Estados fundadores da Unión Europea. Ten unha grande experiencia na política comunitaria, xa que empezou a asistir aos cumios en 1995 e estivo presente en todas elas durante case dúas décadas.

No seu discurso ante o Parlamento Europeo, Jean-Claude Juncker recordou que Europa sufriu a peor crise económica dende a Segunda Guerra Mundial e as Institucións Europeas se viron obrigadas a adoptar medidas sen precedentes para consolidar as finanzas públicas e evitar que se perdesen os logros de décadas de integración europea. 

Juncker comprometeuse a "reconstruír pontes en Europa despois da crise, establecer a confianza dos cidadáns e centrar as nosas políticas nos desafíos aos que se enfrontan as nosas economías e as nosas sociedades".

O novo presidente da Comisión explicou que "coa chegada do novo ciclo lexislativo, chegou o momento de adoptar un novo enfoque en Europa". Para iso propuxo unha "Axenda en materia de emprego, crecemento, equidade e cambio climático centrada" en dez ámbitos políticos.

A súa prioridade é estimular o investimento, baseado nas empresas, porque "son as que crean emprego", mentres que os gobernos e as institucións deben consolidar o marco normativo axeitado para fomentar un clima de espírito empresarial que o facilite. Darase máis importancia ao Banco Europeo de Investimentos, que permite utilizar fondos públicos a escala da Unión Europea "para estimular o investimento privado na economía real". Unha parte importante dos investimentos realizaranse principalmente en infraestruturas de redes de banda ancha, enerxéticas, de transporte nos centros industriais e en enerxías renovables.


Outro dos puntos máis destacados do seu programa é a creación dun mercado único digitalconectado, que pode xerar en Europa ata 250.000 millóns de euros de crecemento adicional nos próximos anos. Iso permitirá crear centos de miles de novos postos de traballo, especialmente para os mozos.

Jean-Claude Juncker propón reforzar a Unión da Enerxía para que Europa pase a ocupar o primeiro lugar mundial no sector das enerxías renovables, reforzando a eficiencia enerxética. O novo presidente establece máis prioridades, como recuperar o peso industrial da UE e que ese sector ocupe o 20% do PIB do conxunto dos 28 Estados Membros.


En materia macroeconómica afondarase na Unión Económica e Monetaria para preservar a moeda única e fomentar a converxencia das políticas económicas, presupostarias e do mercado laboral dos Estados Membros que comparten o euro. Complementaranse as novas normas europeas para os bancos mediante unha Unión dos Mercados de Capitais.

No ámbito social, fortalecerá o espazo de xustiza e dereitos fundamentais baseado na confianza entre todos os Estados Membros. Para o presidente da Comisión "a Unión Europea é máis que un gran mercado común", e "non" pode ter "cabida a discriminación dos cidadáns". Nese sentido, Jean-Claude Juncker propúxose como meta a curto prazo, o equilibro de xénero no persoal directivo da Comisión, tanto a nivel político como administrativo. "O equilibrio entre homes e mulleres non é un luxo, é unha obriga política", dixo ante o Parlamento Europeo.

Ademais destas prioridades, Jean-Claude Juncker aposta por unha nova política de migración legal, que a Unión Europea sexa un actor máis potente no escenario mundial e manter un diálogo político e non tecnocrático co Parlamento Europeo, para fortalecer unha Unión máis democrática e próxima aos cidadáns.